Nawigacja

Publikacje i dodatki do prasy

 • Polska pod okupacją 1939–1945, tom 1 Polska pod okupacją 1939–1945, tom 1 Prezentowane wydawnictwo, którego pierwszy tom w wersji pdf oddajemy wręce historyków dziejów najnowszych, powstało w celu publikacji wyników badań prowadzonych w ramach Centralnych Projektów Badawczych IPN – „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945” oraz „Zagłada Żydów na ziemiach polskich”.
 • Polska pod okupacją 1939–1945, tom 2 Polska pod okupacją 1939–1945, tom 2 Przedstawiamy drugi tom wydawnictwa „Polska pod okupacją 1939–1945", w formacie pdf. Na jego łamach publikujemy artykuły naukowe, materiały źródłowe, recenzje i omówienia publikacji naukowych oraz przegląd stanu badań, które są przygotowywane w ramach Centralnego Projektu Badawczego „Ziemie polskie pod okupacją 1939–1945".
 • TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ. Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego. TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ. Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego.
 • "Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych" w wersji elektronicznej. "Powstanie Warszawskie 1944 w dokumentach z archiwów służb specjalnych" w wersji elektronicznej. Wydawnictwo powstało w wyniku prac polsko-rosyjskiej grupy roboczej (Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej).
 • Generał Stefan Rowecki „Grot” (1895–1944) Generał Stefan Rowecki „Grot” (1895–1944) Generał Stefan Rowecki „Grot” – twórca i dowódca Armii Krajowej, podziemnego wojska polskiego w okupowanym kraju, bez wątpienia najważniejsza osoba w hierarchii polskiej konspiracji, jedyny, który mógł powiedzieć o sobie: „Armia Krajowa to ja”.
 • Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (1898–1946) Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek” (1898–1946) Dowódca AK otrzymał najwyższy wyrok spośród oskarżonych – dziesięć lat więzienia. Był to w ZSRR jeden z „zamienników” kary śmierci. W świetle prawa międzynarodowego był to oczywiście wyrok całkowicie bezprawny. „[Okulicki] Opuszczał salę z podniesioną głową” – zano­tował jeden z angielskich dziennikarzy obecnych na procesie. Miał do tego prawo jak mało kto z oskarżonych.
 • Stefan Korboński (1901–1989) Stefan Korboński (1901–1989) Stefan Korboński jako żołnierz, prawnik, polityk, pisarz i publicysta wykazywał się odpowiedzialnością i zachowywał niezachwianą postawę moralną. Jego credo życiowe sprowadzało się do słów, które zawarł w książce „Bohaterowie państwa podziemnego – jak ich znałem": „Na pierwszym miejscu umieszczam poświęcenie, patriotyzm i miłość ojczyzny, której się pragnie służyć duszą i ciałem”.
 • Jan Karski (1914-2000) Jan Karski (1914-2000) Jan Karski (właściwie Jan Kozielewski) w czasie II wojny światowej jako kurier Polskiego Państwa Podziemnego utrzymywał kontakt między konspiracyjnymi władzami a Rządem RP na Uchodźstwie, przewożąc na Zachód tajne informacje o życiu w okupowanej Polsce. Jako naoczny świadek potwierdził wiedzę świata o zagładzie Żydów.
 • Jan Rodowicz „Anoda” (1923 –1949) Jan Rodowicz „Anoda” (1923 –1949) Jan Rodowicz „Anoda” to legenda Szarych Szeregów. Nazywano go ułanem batalionu „Zośka”. Był uczestnikiem słynnej akcji pod Arsenałem i wielu innych działań dywersyjnych. Należał do pierwszego pokolenia, które przyszło na świat w wolnej II Rzeczypospolitej i które musiało stoczyć walkę z dwoma okupantami. Był jednym z ludzi, o których przez długie lata mówiło się tylko szeptem...
 • Generał August Emil Fieldorf „Nil” (1895-1953) Generał August Emil Fieldorf „Nil” (1895-1953) Oficer Wojska Polskiego, nie załamał się po przegranej kampanii 1939 r., przedostał się na Zachód, do tworzącej się tam armii, a następnie – jako emisariusz Naczelnego Wodza – wrócił do okupowanego kraju. Żołnierz Armii Krajowej, legendarny dowódca Kedywu kierujący działalnością dywersyjną przeciwko okupantowi.
 • Generał brygady Antoni Chruściel (1895–1960) Generał brygady Antoni Chruściel (1895–1960) W historii Polski mało jest postaci tak mocno utożsamianych w pamięci narodu z jednym wydarzeniem jak gen. Antoni Chruściel „Monter”, dowódca powstania warszawskiego.
 • Powstańcy warszawscy Powstańcy warszawscy 1 sierpnia przypada rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego żołnierze przez 63 dni stawiali czoła Niemcom, walcząc o oswobodzenie stolicy. Chociaż powstanie zakończyło się kapitulacją, pamięć o tym zrywie jest kultywowana przez jego uczestników i kolejne pokolenia Polaków.
 • Major Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918–1949) Major Hieronim Dekutowski „Zapora” (1918–1949) Przez wiele lat miejsce pochówku Hieronima Dekutowskiego i jego żołnierzy było nieznane (symboliczne mogiły majora znajdowały się w Tarnobrzegu i w Lublinie). Dopiero w lecie 2012 r. podczas ekshumacji prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej odnaleziono ich szczątki w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, tzw. Łączce.
 • Pułkownik Łukasz Ciepliński (1913–1951) Pułkownik Łukasz Ciepliński (1913–1951) Walczył w wojnie obronnej 1939 r. od pierwszych dni walk do kapitulacji Warszawy. Kierował strukturami Armii Krajowej w rejonie Rzeszowa.

Wybierz Strony

do góry