Nawigacja

Relacje świadków

 • IPN Notacje - Stanisław Oleksiak - O strukturach PPP IPN Notacje - Stanisław Oleksiak - O strukturach PPP Stanisław Oleksiak – ppłk, pseudonim „Kozic”, ur. 12 października 1924 r. na podlaskiej wsi Przeździatka. Od 1939 r. w konspiracji młodzieży szkolnej. Latem 1943 r. wraz z oddziałem partyzanckim Konfederacji Narodu udał się na Ziemię Białostocką. Tam służył w 1-szej kompanii III batalionu Uderzeniowych Batalionów Kadrowych 77. pp Armii Krajowej.
 • IPN Notacje - Stanisław Oleksiak - O działalności w Kedywie (zdobywanie broni) IPN Notacje - Stanisław Oleksiak - O działalności w Kedywie (zdobywanie broni) Stanisław Oleksiak – ppłk, pseudonim „Kozic”, ur. 12 października 1924 r. na podlaskiej wsi Przeździatka. Od 1939 r. w konspiracji młodzieży szkolnej. Latem 1943 r. wraz z oddziałem partyzanckim Konfederacji Narodu udał się na Ziemię Białostocką. Tam służył w 1-szej kompanii III batalionu Uderzeniowych Batalionów Kadrowych 77. pp Armii Krajowej.
 • IPN Notacje - Gustaw Budzyński - O zdobywaniu broni i zbrojmistrzu IPN Notacje - Gustaw Budzyński - O zdobywaniu broni i zbrojmistrzu Gustaw Karol Budzyński – pseudonim „Szlifierz”, „Szymura”, urodzony 16 stycznia 1921 r. w Warszawie podporucznik Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski, członek zrzeszenia WiN, więzień polityczny w latach 1948-1955, jeden z autorów wydawanych od 1992 „Zeszytów Historycznych WiNu”.
 • IPN Notacje - Stanisław Oleksiak - O złożeniu przysięgi IPN Notacje - Stanisław Oleksiak - O złożeniu przysięgi Stanisław Oleksiak – ppłk, pseudonim „Kozic”, ur. 12 października 1924 r. na podlaskiej wsi Przeździatka. Od 1939 r. w konspiracji młodzieży szkolnej. Latem 1943 r. wraz z oddziałem partyzanckim Konfederacji Narodu udał się na Ziemię Białostocką. Tam służył w 1-szej kompanii III batalionu Uderzeniowych Batalionów Kadrowych 77. pp Armii Krajowej.
 • IPN Notacje - Stanisława Szantyr Powolna - O zasadach konspiracji IPN Notacje - Stanisława Szantyr Powolna - O zasadach konspiracji Stefania Szantyr-Powolna – pseudonim „Hanka”, ur. 30 lipca 1924 r. w Wilnie, ojciec hr. Bolesław Ursyn-Szantyr, farmaceuta, matka Emilia z Ostrowskich, urzędniczka. Po wybuchu II wojny światowej wstąpiła do konspiracji, przeszła szkolenie sanitarno-łącznościowe. Brała udział w Akcji Ostra Brama. Została aresztowana przez NKGB w grudniu 1944 r. i poddana brutalnemu śledztwu. Skazano ją na 10 lat obozów pracy, m. in. w Uchcie i na Workucie.
 • IPN Notacje - Stanisława Szantyr Powolna - O działalności w konspiracji IPN Notacje - Stanisława Szantyr Powolna - O działalności w konspiracji Stefania Szantyr-Powolna – pseudonim „Hanka”, ur. 30 lipca 1924 r. w Wilnie, ojciec hr. Bolesław Ursyn-Szantyr, farmaceuta, matka Emilia z Ostrowskich, urzędniczka. Po wybuchu II wojny światowej wstąpiła do konspiracji, przeszła szkolenie sanitarno-łącznościowe. Brała udział w Akcji Ostra Brama. Została aresztowana przez NKGB w grudniu 1944 r. i poddana brutalnemu śledztwu. Skazano ją na 10 lat obozów pracy, m. in. w Uchcie i na Workucie.
 • IPN Notacje - Czesław Czaplicki - O szkoleniu oficerów w tajnych podchorążówkach IPN Notacje - Czesław Czaplicki - O szkoleniu oficerów w tajnych podchorążówkach Czesław Czaplicki – pseudonim. „Ryś”, ur. w1922 r. w miejscowości Zacisze Klewniki; Żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych.
 • IPN Notacje - Ryszard Gorzkowski - O sabotażu i akcjach dywersyjnych IPN Notacje - Ryszard Gorzkowski - O sabotażu i akcjach dywersyjnych Ryszard Gorzkowski – ur. 1923 r. w Krakowie. W czasie wojny żołnierz AK. Założyciel „S” w Ministerstwie Budownictwa. W stanie wojennym aresztowany i zwolniony z pracy.
 • IPN Notacje - Jacek Karpinski - O drużynie samochodowej i jej dowódcy Wiesławie Krajewskim IPN Notacje - Jacek Karpinski - O drużynie samochodowej i jej dowódcy Wiesławie Krajewskim Jacek Karpiński – ur. 1927 r. w Turynie, pseudonim „Mały Jacek” – polski inżynier elektronik i informatyk, żołnierz Szarych Szeregów w Batalionie Zośka, uczestnik Powstania Warszawskiego, trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
 • IPN Notacje - Jacek Karpiński - O ataku na posterunek w Sieczychach koło Wyszkowa i śmierci "Zośki" IPN Notacje - Jacek Karpiński - O ataku na posterunek w Sieczychach koło Wyszkowa i śmierci "Zośki" Jacek Karpiński – ur. 1927 r. w Turynie, pseudonim „Mały Jacek” – polski inżynier elektronik i informatyk, żołnierz Szarych Szeregów w Batalionie Zośka, uczestnik Powstania Warszawskiego, trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
 • IPN Notacje - Bolesław Lisowski - O pierwszej akcji w Pasiece Dworczańskiej (1942 r.) IPN Notacje - Bolesław Lisowski - O pierwszej akcji w Pasiece Dworczańskiej (1942 r.) Bolesław Lisowski – kpt. pseudonim „Sławek” – ur. w 1912 r. w Lacku Wysokim, brał udział w walkach przeciwko Armii Czerwonej, żołnierz AK.
 • IPN Notacje - Jerzy Lipka - O akcji na pluton żandarmeri k. Sokołowa IPN Notacje - Jerzy Lipka - O akcji na pluton żandarmeri k. Sokołowa Jerzy Wacław Lipka – ppłk WP/kpt. AK pseudonim „Jeżewski”, „Leszczyc”, ur. 28 marca 1914 r. w dzisiejszej Mławie (Wólka Mławska). Od listopada 1939 r., nieprzerwanie, aż do swego aresztowania przez NKWD w 23 grudnia 1944 r. NKWD, pozostaje oficerem służby czynnej w konspiracji, walcząc z okupantem niemieckim na terenie Obwodu Węgrowskiego w Okręgu Wschodnim „Białowieża”. Walkę zakończył w stopniu kapitana jako oficer Armii Krajowej.
 • IPN Notacje - Kazimierz Piechowski - O Witoldzie Pileckim w Auschwitz - zasady konspiracji IPN Notacje - Kazimierz Piechowski - O Witoldzie Pileckim w Auschwitz - zasady konspiracji Kazimierz Piechowski - były więzień (nr 918) i uciekinier z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Przed wybuchem wojny mieszkał w Tczewie; zagrożony aresztowaniem i rozstrzelaniem przez Niemców, próbował wraz z przyjacielem, harcerzem Alkiem Kiprowskim, przedostać się na Węgry i dalej do Francji.
 • IPN Notacje - Tadeusz Wolak - O wywiadzie operacyjnym w Przebrażu na Wołyniu IPN Notacje - Tadeusz Wolak - O wywiadzie operacyjnym w Przebrażu na Wołyniu Tadeusz Wolak – pseudonim „Rawicz”, prezes Zarządu Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy AK, Wołyniak, uczestnik wojny 1939 r., następnie w wywiadzie ZWZ-AK na Wołyniu, walczył w polskiej samoobronie (przeciw Ukraińcom) w Przebrażu, potem żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, następnie w I Armii WP gen. Berlinga, w czasie Powstania Warszawskiego desantowany na Czerniakowie, tam ranny.
 • IPN Notacje - Stanisław Oleksiak - O Akcji Burza IPN Notacje - Stanisław Oleksiak - O Akcji Burza Stanisław Oleksiak – ppłk, pseudonim „Kozic”, ur. 12 października 1924 r. na podlaskiej wsi Przeździatka. Od 1939 r. w konspiracji młodzieży szkolnej. Latem 1943 r. wraz z oddziałem partyzanckim Konfederacji Narodu udał się na Ziemię Białostocką. Tam służył w 1-szej kompanii III batalionu Uderzeniowych Batalionów Kadrowych 77. pp Armii Krajowej.
 • IPN Notacje - Stanisława Szantyr Powolna - O Akcji Burza IPN Notacje - Stanisława Szantyr Powolna - O Akcji Burza Stefania Szantyr-Powolna – pseudonim „Hanka”, ur. 30 lipca 1924 r. w Wilnie, ojciec hr. Bolesław Ursyn-Szantyr, farmaceuta, matka Emilia z Ostrowskich, urzędniczka. Po wybuchu II wojny światowej wstąpiła do konspiracji, przeszła szkolenie sanitarno-łącznościowe. Brała udział w Akcji Ostra Brama. Została aresztowana przez NKGB w grudniu 1944 r. i poddana brutalnemu śledztwu. Skazano ją na 10 lat obozów pracy, m. in. w Uchcie i na Workucie.
 • IPN Notacje - Jerzy Lipka - O organizacji konspiracyjnej Tajna Armia Polska IPN Notacje - Jerzy Lipka - O organizacji konspiracyjnej Tajna Armia Polska Jerzy Wacław Lipka – ppłk WP/kpt. AK pseudonim „Jeżewski”, „Leszczyc”, ur. 28 marca 1914 r. w dzisiejszej Mławie (Wólka Mławska). Od listopada 1939 r., nieprzerwanie, aż do swego aresztowania przez NKWD w 23 grudnia 1944 r. NKWD, pozostaje oficerem służby czynnej w konspiracji, walcząc z okupantem niemieckim na terenie Obwodu Węgrowskiego w Okręgu Wschodnim „Białowieża”. Walkę zakończył w stopniu kapitana jako oficer Armii Krajowej.
 • IPN Notacje - Bolesław Lisowski - O postawie młodego pokolenia i o patriotyzmie IPN Notacje - Bolesław Lisowski - O postawie młodego pokolenia i o patriotyzmie Bolesław Lisowski – kpt. pseudonim „Sławek” – ur. w 1912 r. w Lacku Wysokim, brał udział w walkach przeciwko Armii Czerwonej, żołnierz AK.
 • IPN Notacje - Gustaw Budzyński - O tajnym nauczaniu na Politechnice Warszawskiej IPN Notacje - Gustaw Budzyński - O tajnym nauczaniu na Politechnice Warszawskiej Gustaw Karol Budzyński – pseudonim „Szlifierz”, „Szymura”, urodzony 16 stycznia 1921 r. w Warszawie podporucznik Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski, członek zrzeszenia WiN, więzień polityczny w latach 1948-1955, jeden z autorów wydawanych od 1992 „Zeszytów Historycznych WiNu”.
 • IPN Notacje - Gustaw Budzyński - O planowaniu elektryfikacji po wojnie w wolnej Polsce IPN Notacje - Gustaw Budzyński - O planowaniu elektryfikacji po wojnie w wolnej Polsce Gustaw Karol Budzyński – pseudonim „Szlifierz”, „Szymura”, urodzony 16 stycznia 1921 r. w Warszawie podporucznik Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski, członek zrzeszenia WiN, więzień polityczny w latach 1948-1955, jeden z autorów wydawanych od 1992 „Zeszytów Historycznych WiNu”.
do góry