Powstanie Warszawskie

Pokaż, że pamiętasz!

1 sierpnia, w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej wraz z Muzeum Powstania Warszawskiego rusza z akcją „Pokaż, że pamiętasz!”. Znajdź grób kogoś, kto uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, zaopiekuj się nim, prześlij nam relację fotograficzną. Pokaż, że pamiętasz!

Co zrobić:

1. Znajdź grób osoby, która była uczestnikiem Powstania Warszawskiego.

Pamiętaj, że to nie musi być żołnierz walczący w powstaniu, upamiętnijmy również cywilne ofiary.

Pamiętaj też, że nie zawsze taka informacja musi być zamieszczona na nagrobku:

  • poszukaj na lokalnym cmentarzu
  • popytaj starszych osób albo lokalnych historyków, społeczników, dziennikarzy
  • możesz też zwrócić się do władz lokalnych z pytaniem, czy nie wiedzą o takim miejscu.

2. Jeśli to miejsce jest zaniedbane – zaopiekuj się nim. Jeśli jest w dobrym stanie – zawsze może być w lepszym dzięki Tobie!

Przede wszystkim szukaj grobów, o których nikt nie pamięta i o które nikt nie dba.

Pamiętaj, że każdy grób to wyjątkowa przestrzeń. Nie naklejaj ani nie maluj nic na nagrobku. Nie niszcz roślin, które tam ktoś posadził, tylko zadbaj o nie, albo obok posadź nowe.

3. Wypełnij formularz, który znajduje się na stronie.

http://ipn.gov.pl/pl/form/dodaj71,FORMDODAJ.html

Oprócz podstawowych danych, spróbuj dowiedzieć się czegoś więcej o osobie, której grobem się zaopiekowałeś, opisz to w formularzu. Dzięki Tobie uda się stworzyć rejestr grobów powstańców warszawskich.

Stwórz relację fotograficzną, pokaż jak grób wyglądał przed Twoją pracą, w trakcie i po ukończeniu. Pamiętaj, że przesłane zdjęcia powinny być skompresowane i mieć max. 15 MB. W formularzu jest miejsce na załączenie zdjęć.

4. Wyślij formularz do nas.

Będziemy na bieżąco zamieszczać zdjęcia Waszej pracy na FB.

Na Wasze relacje czekamy do 2 października 2018

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:
mateusz.marek@ipn.gov.pl
tel. 022 581 86 56

Najlepsze relacje nagrodzimy:

  • Zestawem Powstańca

z publikacjami i materiałami edukacyjnymi:

Teren wobec powstania warszawskiego, red. Kazimierz Krajewski, Warszawa 2017;

Lowisa Lermer, Kronika Boernerowa, Warszawa 2017;

Andrzej Gładkowski, Symbol Polski Walczącej,  Warszawa 2016

płyta z materiałami edukacyjnymi Miasto 44

plakat Miasto 44

Polska Walcząca – katalog do wystawy

Powstanie Warszawskie – materiały edukacyjne dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkol ponadgimnazjalnych

Testament Polski Walczącej. Ostatnie przeslanie Polskiego Państwa Podziemnego

Powstańcy warszawscy – seria Patroni naszych ulic

Warszawa Przedwojenna. Plan miasta z 1939 r.

  • Zestawem małego Powstańca

w skład którego wchodzi:

filcowy znak Polski Walczącej

naklejka „Pokaż, że pamiętasz”

Wpinka ze znakiem Polski Walczącej i kartka pocztowa.


W 2017 roku akcja w całej Polsce okazała się trudnym, ale niezwykle ważnym wyzwaniem. Towarzyszyły jej  dodatkowe zajęcia i prelekcje dotyczące Powstania Warszawskiego, co ogromnie cieszy. Kto pamiętał? Oto kilka relacji:

  • Poznań

Adres cmentarza na którym znajduje się grób powstańca: ul. Nowina 1, 60-101 Poznań

Numer kwatery lub opis lokalizacji: kwatera L, rząd 21, miejsce 11

Imię i nazwisko opiekuna: Ewa Groszewska

Informacja o Powstańcu: Henryk Czapczyk ps. „Mirski” - ur. 27 sierpnia 1922 r. w Poznaniu. W grudniu 1939 r. wraz z rodziną został wysiedlony do Ostrowca Świętokrzyskiego. W konspiracji działał od 1 października 1940 r., początkowo kolportował prasę podziemną. W 1942 r. uczestniczył w kursie Szkoły Podchorążych na Kielecczyźnie. W lipcu 1944 r. został oddelegowany z misją do Komendy Głównej AK w Warszawie. Podczas Powstania Warszawskiego dowodził oddziałem szturmowym „Mirski”; w Batalionie „Mirski”. W trakcie walk powstańczych trzykrotnie ranny. Po upadku Powstania był jeńcem w pięciu obozach hitlerowskich na terenie Niemiec. 6 maja 1945 r. został uwolniony przez Brytyjczyków. Po krótkim pobycie w Holandii wrócił do Poznania i rozpoczął karierę piłkarską: początkowo w Warcie Poznań, później w Lechu Poznań, z którymi zdobywał najwyższe trofea - Mistrzostwa Polski. Na boisku nosił pseudonim „Mirski”, był jednym z najlepiej wyszkolonych technicznie zawodników w polskiej lidze - słynne trio piłkarskie ABC (T. Anioła, E. Białas, H. Czapczyk). Henryk Czapczyk zmarł w Poznaniu 30 sierpnia 2010 r.

  • Włocławek

Adres cmentarza na którym znajduje się grób powstańca: Cmentarz Komunalny ul. Al. Fryderyka Chopina 3/5 87-800 Włocławek

Numer kwatery lub opis lokalizacji: SEKTOR 79 NR RZĘDU 6 MIEJSCE 213

Imię i nazwisko opiekuna: Monika Rębiałkowska, Sylwia Czerwińska-Modrzejewska

Informacja o Powstańcu: Bogdan Bubnow brał udział w Powstaniu Warszawskim w stopniu strzelca w Komendzie Głównej Armii Krajowej - pułku „Baszta’’ - batalionie ,,Bałtyk’’ - kompanii B-2, na szlaku bojowym na Mokotowie. Po powstaniu trafił do niewoli niemieckiej. Zmarł 16 lutego 1987 r. we Włocławku i został pochowany na miejscowym cmentarzu komunalnym.

  • Dobczyce

Adres cmentarza na którym znajduje się grób powstańca: Cmentarz parafialny na Stróżnicy

Numer kwatery lub opis lokalizacji: Za kaplicą cmentarną

Imię i nazwisko opiekuna: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Dobczycach (Katarzyna Nawracaj - nauczyciel)

Informacja o Powstańcu: Barbara Siewierska ps. „Jarzębina”; ur. 15 grudnia 1928 r. w Warszawie. W czasie II wojny światowej włączyła się w działalność konspiracyjnego harcerstwa. Uczestniczyła w akcjach małego sabotażu (malowanie na murach patriotycznych haseł i antyniemieckich napisów). Planowała dostać się do Wojskowej Służby Kobiet oraz zrobić kurs łączniczki. 7 lipca 1944 Basia przybyła do  znajomych swojej matki w Dobczycach (woj. małopolskie). Zatrzymała się u p. Urbańczyków. Miała tutaj pozostać do 1 sierpnia, jednak 20 lipca otrzymała telegram z Warszawy wzywający ją do pilnego powrotu. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia, drugiego dnia została postrzelona w płuco, kiedy opatrywała rannego. Basia była leczona w szpitalu powstańczym na Mokotowie. Po powstaniu p. Urbańczykowie otrzymali list od p. Siewierskiej, która szukała córki. Po powstaniu dziewczyna wraz z sierocińcem dotarła do Kielc, gdzie znalazła ją matka. 27 października p. Siewierska z odnalezioną córką przyjechały ponownie do Dobczyc. Nie chcąc tracić roku zapisała się do miejscowego konspiracyjnego gimnazjum. Kiedy  w styczniu 1945 r. „wyzwalano” Dobczyce, Basia zachorowała a 7 lutego  zmarła. Została pochowana na cmentarzu parafialnym. W 2005 roku dotychczasowy opiekun grobu  p. Jerzy Urbańczyk przekazał opiekę Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego. Od tej chwili została ufundowana nowa tablica nagrobna i corocznie  klasy piąte sprzątają nagrobek, przynoszą kwiaty  i zapalają znicze.

  • Warszawa

Adres cmentarza na którym znajduje się grób powstańca: Cmentarz Powązki Wojskowe

Numer kwatery lub opis lokalizacji: Kwatera: B 22 Rząd: 4, Grób: 12

Imię i nazwisko opiekuna: Anna Szarejko

Informacja o Powstańcu: Mieczysław Ubysz - Zapomniany poeta Walczącej Warszawy, spiker radiostacji „Błyskawica”, autor „Ostatniego komunikatu”.

  • Aleksandrów Kujawski

Adres cmentarza na którym znajduje się grób powstańca:: Chopina 26

Numer kwatery lub opis lokalizacji: Grób na cmentarzu parafialnym w Aleksandrowie Kujawskim

Imię i nazwisko opiekuna: Małgorzata Góralska

Informacja o Powstańcu: Józef Remiszewski pseudonim „Grot”, ur. 1925 r., zm. 13.10.2004 r., Żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego

Oddział: Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód „Radwan”- Podobwód „Sławbor”- odcinek wschodni „Bogumił”- batalion „Miłosz” - 2. kompania

Szlak bojowy: Śródmieście Południe. Numer jeniecki: 223135.

Liczba wejść: 21552, od Data publikacji 01.08.2018