Nawigacja

„70 lat po obławie augustowskiej”

Objazdowe konwersatorium historyczne IPN „Szlakiem Obławy Augustowskiej”, 10–13 października 2015 r.

W związku z rocznicą zbrodni dokonanej przez NKWD w lipcu 1945 r. Instytut Pamięci Narodowej zaprosił nauczycieli i studentów do wzięcia udziału w konkursie historycznym „70 lat po Obławie Augustowskiej”.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie scenariusza zajęć lekcyjnych na temat przebiegu Obławy. Laureaci wzięli udział w objazdowym konwersatorium historycznym do miejsc związanych z tematem konkursu w Puszczy Augustowskiej i jej okolicach (m.in. Sztabin, Krasnybór, Augustów, Sejny), a także do polskich miejsc pamięci narodowej na Litwie (m.in. Kopciowo, Druskieniki, Dubicze, Koniuchy, Wilno, Glinciszki, Kowno).

 

 

Liczba wejść: 23508, od Data publikacji 16.11.2015
do góry