Kalendarium historyczne

„Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach". Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski

W związku z uchwałą Sejmu RP z 20 lipca 2018 r. ustanawiającą rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „»Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach«. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski”.

 

 

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postaci G. Herlinga-Grudzińskiego oraz dziejach Polski w latach II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem losów obywateli II Rzeczpospolitej w ZSRS.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowywują audycję radiową/gazetę szkolną poświęconą tematowi konkursu. Etap drugi będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu bohatera konkursu oraz historii Polski.

Organizatorzy Konkursu zapewniają nocleg dla każdego zespołu i opiekuna oraz przewidują cenne nagrody rzeczowe.

Terminy:

 

Liczba wejść: 576, od Data publikacji 06.09.2019