Kalendarium historyczne

Konkurs „Jan Paweł II i Kościół katolicki w PRL"

Ogólnopolski konkurs historyczny „Jan Paweł II i Kościół katolicki w PRL"

W związku z uchwałą Sejmu z 5 grudnia 2014 r. ustanawiającą rok 2015 Rokiem Jana Pawła II Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi oraz Muzeum Miasta Łodzi organizują ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Jan Paweł II i Kościół katolicki w PRL".

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o Janie Pawle II i powojennej historii Kościoła katolickiego w Polsce.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowują projekt gazetki szkolnej poświęconej Janowi Pawłowi II i/lub dziejom Kościoła katolickiego w PRL. Zadanie to ma na celu nie tylko zainteresować tematem konkursu, ale również kształcić umiejętność pracy z publikacjami naukowymi, tekstami źródłowymi oraz pisania krótkich form dziennikarskich.

W drugim etapie spotka się 18 drużyn, których prace oceniono najlepiej. Rywalizować będą w turnieju sprawdzającym wiedzę o życiu i działalności Jana Pawła II oraz historii Kościoła katolickiego w PRL. Organizatorzy Konkursu zapewniają nocleg dla każdego zespołu wraz z opiekunem oraz przewidują cenne nagrody rzeczowe.

W załączniku znajduje się regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Terminy:

  • zgłaszania uczestników: do 20 września 2015 r.
  • nadsyłania prac – do 24 października 2015 r. (w przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego).
  • ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 5 listopada 2015 r.
  • finał konkursu – 26 listopada 2015 r.

Zapraszamy uczniów do wzięcia u działu w konkursie.

Liczba wejść: 40387, od Data publikacji 27.08.2015