Kalendarium historyczne

W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück

II ogólnopolski konkurs recytatorski "W kręgu poezji lagrowej więźniarek KL Ravensbrück"

„Człowiek w niewoli staje się jak ptak, któremu połamano skrzydła.

Taki ptak najczęściej umiera.”

                    Maria Rutkowska-Kurcyusz, nr obozowy 12062

 

Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Miasto Ruda Śląska, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej, Ośrodek Caritas im. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Grupa "Profilaktyka a Sztuka". Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest sposobem na oddanie hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. Jak mówi Maria Lorens, pomysłodawczyni konkursu oraz córka byłej więźniarki KL Ravensbrück Katarzyny Matei - Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy.

Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie maksymalnie jednego wybranego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy na bazie wspomnień więźniarek KL Ravensbrück (bibliografia poniżej).

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia do eliminacji wojewódzkich należy przesłać pocztą elektroniczną do 4 marca 2016 r. na adresy e-mail Organizatorów eliminacji  wojewódzkich (lista poniżej). Eliminacje odbędą się do 15 marca 2016 r. w miejscu i dniu ustalonym przez Organizatorów Eliminacji Wojewódzkich. Gala Finałowa odbędzie się 12 kwietnia 2016 r. w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty w Rudzie Śląskiej.

 

Podstawę do ogłoszenia konkursu stanowi Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Ravensbrück.

 

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück (KL Ravensbrück) Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie przypomnieć, że 30 kwietnia 2011 r. mija kolejna rocznica wyzwolenia przez Armię Czerwoną niemieckiego, nazistowskiego KL Ravensbrück. W czasie II wojny światowej w KL Ravensbrück osadzono 132 tysiące kobiet i dzieci, z których zginęły blisko 92 tysiące. Liczbę Polek szacuje się na około 40 tysięcy. W latach 1942—1944 w KL Ravensbrück przeprowadzano zbrodnicze doświadczenia medyczne na więźniarkach — w większości młodych Polkach. Operacjom poddano 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy czym większość z tych, które przeżyły, została kalekami. Szczególnie istotne jest podkreślenie tego, o czym zdaje się zapominać nie tylko polska, ale i międzynarodowa opinia publiczna: w KL Ravensbrück największą grupę etniczną stanowiły Polki i niemal wyłącznie na nich wykonywane były eksperymenty pseudomedyczne. Wyzwolenie KL Ravensbrück 30 kwietnia 1945 r. nie zakończyło cierpień. Niezmierzone cierpienia, jakim poddane było pokolenie Polaków żyjących w czasie II wojny światowej, nie mogą być zapominane. Młode pokolenie coraz mniej wie o tych strasznych czasach. Powinnością naszą jest upamiętnienie ofiar, znanych i nieznanych, i zapewnienie należnego im miejsca w historii, podkreślając ich patriotyzm, bohaterską walkę o zachowanie człowieczeństwa w skrajnie trudnych warunkach. Oddajemy hołd ofiarom zamęczonym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu — Świadkom Historii. Dla upamiętnienia męczeństwa ofiar — kobiet i dzieci, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza kwiecień miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.

 

 Marszałek Senatu: B. Borusewicz

 

PROPONOWANE MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA:

 1. Wiersze obozowe, materiały o KL Ravensbrück, więźniarkach, twórczości obozowej dostępne na stronie http://tajchert.w.interia.pl
 2. D. Brzosko-Mędryk D, Mury w Ravensbrück, MAW 1979
 3. G. Chrostowska, Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002. (wybór poezji i biografia poetki)
 4. Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939–1944, red. Z. Mańkowski, Lublin 1988
 5. W. Kiedrzyńska, Ravensbrück – kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965
 6. W. Kiedrzyńska, I. Pannenkowa, E. Sulińska, Ravensbrück. Wiersze obozowe. Wciąż stoję w ogniu, Warszawa 1961
 7. Z. Leszczyńska, J. Kiełboń, Grypsy z Zamku Lubelskiego 1939–1944, Lublin 1991
 8. W. Półtawska, I boję się snów, Stare rachunki, Rekolekcje beskidzkie.
 9. K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, Znak 2001
 10.  K. Smoleń, „Aby świat się dowiedział...” Nielegalne dokumenty z obozów Ravensbrück, Oświęcim 1980
 11. U. Wińska, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbrück, Gdańsk 1985
 12. U. Wińska, Więzi. Losy więźniarek z Ravensbrück, Gdańsk 1992
 13. M. Rutkowska-Kurcyusz, Kamyki Dawida
 14. Inne opracowania dotyczące tematyki konkursu.

 

ORGANIZATORZY ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH:

1. województwo śląskie:

- Katowice – Gimnazjum nr. 10 im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, p. Iwona Krawczyk, zgłoszenia na adres sekretariat@gimnazjum10.nazwa.pl

- Bielsko-Biała – Bielska Szkoła Rzemiosł w Bielsku Białej, p. Lidia Boba, zgłoszenia na adres lidkaboba@gmail.com

- Częstochowa – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Częstochowa, dyr. mgr Małgorzata Kaim, zgłoszenia na adres liceum.slowackiego@gmail.com

2. województwo małopolskie:

- Bochnia – I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego, mgr Jerzy Pączek, zgłoszenia na adres sekretariat@1lo.bochnia.pl

3. województwo mazowieckie:

- Warszawa -  LXXXIII LO im. E. Konopczyńskiego, ul. Konopczyńskiego 4, 00-335 Warszawa; p. Ewa Bednarczyk, p. Anna Krzykowska; zgłoszenia na adres: emystek@tlen.pl; AnnaKrzykowska@wp.eu

4. województwo wielkopolskie:

- Leszno - Gimnazjum nr 5 im. A. Fiedlera, ul. Gronowska 45; 64-100 Leszno; p. Barbara Biernaczyk, zgłoszenia na adres: bbiernaczyk@wp.pl

5. województwo dolnośląskie

- Wrocław - Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej, p. Anna Wyczlińska, tel. 71 322 43 02, zgłoszenia na adres ania.wyczlinska@gmail.com

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 20659, od Data publikacji 25.01.2016