Nawigacja

Żołnierze w służbie historii

Żołnierze w służbie historii

Konkurs "Żołnierze w służbie historii" jest adresowany do uczniów klas mundurowych w ramach współpracy Biura Edukacji Narodowej IPN i Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON.

Jego celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Oręża Polskiego w XX wieku oraz jego wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego.

W ramach 3 zadań konkursowych uczniowie:

  • odnajdują postać żołnierza, legionisty, powstańca, którego losy mogą stanowić przykład szlachetnej służby ojczyźnie, opisują tę postać i przygotowują krótki film (1,5 – 3 min) prezentujący jego służbę na rzecz Państwa Polskiego;
  • odnajdują w swojej okolicy i opisują miejsce pamięci związane z wybraną postacią i wkładem oręża polskiego w budowanie polskiej niezależnej państwowości w XX wieku. Jeżeli nie ma możliwości znalezienia takiego miejsca w najbliższej okolicy można zrealizować to zadanie w oparciu o miejsce pamięci znajdujące się na byłych Kresach II Rzeczypospolitej;
  • przygotowują i przeprowadzają „żywą lekcję historii” dla rówieśników bądź młodszych uczniów, podczas której będą mieli oni możliwość poznania historii związanej z wybranym miejscem pamięci i postacią. Uczestnikami lekcji są osoby spoza szkoły Uczestników Konkursu.

Tematem pierwszej edycji konkursu są „bohaterowie września 1939 r.” - żołnierze, walczący w wojnie w obronie Polski we wrześniu 1939 r.

Finał konkursu przewidziany jest w czerwcu 2019 r., a wyjazd edukacyjny - będący główną nagroda w konkursie - we wrześniu 2019 r. Kolejne edycje będą miały także swoje odniesienia tematyczne do wojny polsko-bolszewickiej, żołnierzy podziemia niepodległościowego czy żołnierzy I i II Korpusu Polskiego na Zachodzie.

Aby wziąć udział w konkursie młodzież rejestruje drużynę składającą się z co najmniej dwóch osób i opiekuna na stronie zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl

Na stronie konkursu oprócz regulaminu umieszczone są bieżące informacje konkursowe oraz wskazówki jak wykonać w ciekawy sposób poszczególne zadania, krótka historia kampanii wrześniowej 1939 r., linki do ciekawych stron www ale także podstawowa bibliografia przedmiotu. Prace konkursowe każdej edycji są publicznie dostępne, a poprzez jedno z zadań konkursu systematycznie budowana jest mapa pamięci opisująca miejsca upamiętnione przez młodzież.

Wiosną 2019 r. w całej Polsce odbędą się, we współpracy z Departamentem Edukacji MON, muzeami wojskowymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej, warsztaty w ciekawych dla każdego młodego żołnierza miejscach.

Warsztaty będą oparte o trzy moduły :

  • szkolenie z zakresu montażu filmowego, techniki przeprowadzania wywiadu oraz pracy z kamerą
  • historii i przebiegu kampanii wrześniowej 1939 r.
  • pracy ze świadkiem historii - osobą, która przeżyła traumatyczne wydarzenia okresu II wojny światowej

Nagrodą główną dla najlepszych będzie zagraniczny wyjazd edukacyjny do miejsc pamięci związanych z historią oręża polskiego.

Konkurs jest elementem tworzącego się programu IPN skierowanego do młodzieży i mającego na celu pokazanie polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju - szczególnie tego pozostawionego na wschodzie. Jeszcze w tym roku planujemy otworzyć pierwsza edycję Ogólnopolskiego Konkursu Kresowego.

Wyjazdy edukacyjne  dają młodym ludziom możliwość poznania miejsc do których często nie można dotrzeć w inny sposób. Dobrym przykładem jest tu dawna Szkoła Policji Państwowej w Mostach Wielkich do której udało się wejść podczas pierwszego wyjazdu klas policyjnych w 2017 r. Obecnie w budynkach dawnej szkoły znajduje się Kynologiczne Centrum Szkolenia Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

W tym roku laureaci konkursu dla klas policyjnych odwiedzili cmentarz w Miednoje, Monastyr w Starobielsku oraz zobaczyli mury moskiewskiego Kremla. Laureaci konkursu Sprzączki i guziki pojechali śladami Niepodległej na Litwę i Łotwę. Gdzie udadzą się przyszli żołnierze w swój pierwszy wyjazd? Pomysłów nam nie brakuje.

Zapraszamy

zolnierzewhistorii.ipn.gov.pl.

 

 

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 19316, od Data publikacji 09.10.2018
do góry