Ogólnopolskie

Lekcje z historii najnowszej

Nasza oferta na rok szkolny 2015/2016 obejmuje następujące tematy:

PRL – państwo totalitarne? – próba odpowiedzi na to pytanie jest dla uczniów nie tylko swoistym podsumowaniem historii lat 1944–1989, ale i znakomitym przypomnieniem cech ustrojów totalitarnych. Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Prześladowani i aparat terroru 1944–1989 – po tej lekcji uczeń będzie znał odpowiedź na pytania: Jak wyglądał w PRL aparat bezpieczeństwa? Za co można było iść do więzienia? Jak wyglądały metody zwalczania opozycji? Kto w PRL podlegał represjom i dlaczego? Lekcja zawiera materiał na płycie DVD.
Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Sztuka w służbie propagandy – lekcja przydatna nie tylko dla nauczycieli historii, ale i języka polskiego, sztuki czy wiedzy o kulturze, pokazująca złożone relacje między światem artystów a światem władzy, przede wszystkim akcentująca ich „flirt” z socrealizmem. Lekcja zawiera fragment filmu, nagrania piosenek z lat 50. oraz prezentacje multimedialną – do jej przeprowadzenia potrzebne są odpowiednie nośniki (odtwarzacz CD, komputer i ekran, odtwarzacz DVD). Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dzieje pewnego eksperymentu – gospodarka PRL – synteza dziejów gospodarczych Polski Ludowej, od wielkich budów socjalizmu do czasów kolejek i kartek. Przy okazji tych zajęć uczniowie zapoznają się też z zasobem podstawowych pojęć dotyczących historii gospodarczej. Do przeprowadzenia lekcji potrzebny jest komputer, rzutnik i ekran.
Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski – zajęcia dla klas IV-VI szkoły podstawowej, będące zarysem najnowszych dziejów Polski, ukazanych poprzez fotografie i krótkie teksty źródłowe. Na zajęciach uczniowie poznają najważniejsze wydarzenia z okresu historii najnowszej, dowiadują się, kiedy i po co używa się barw narodowych, ćwiczą spostrzegawczość i czytanie ze zrozumieniem.
Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych.

„W samo południe” – wybory 4 czerwca 1989 – lekcja przypominająca okoliczności i skutki wyborów czerwcowych. Dzięki prezentacji multimedialnej uczniowie mogą wczuć się w atmosferę towarzyszącą przełomowi 1989 roku, a nawet przeprowadzić miniwybory w klasie.
Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

„A więc wojna…” – polski wrzesień 1939 roku – lekcja adresowana do uczniów gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej. Młodzież poznaje wydarzenia pierwszego miesiąca wojny śledząc losy żołnierzy różnych formacji. Dowiaduje się także, jak walczyła piechota, do czego używano trałowców i jak wyglądało uzbrojenie polskiej armii w 1939 roku.
Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Grudniowy wstał świt, nie wiedział nikt nic… Stan wojenny w Polsce – lekcja pokazująca rzeczywistość stanu wojennego, jego genezę, postawy ludzi władzy i opozycji. Analiza źródeł pozwala uczniowi na podjęcie próby oceny decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego i jego znaczenia dla Polski.
Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Sposoby ratowania Żydów pod okupacją niemiecką – zajęcia dotyczą trudnego tematu postaw Polaków wobec zagrożonych Holocaustem Żydów, pokazują warunki, w jakich przyszło działać tym, którzy z narażeniem życia zdecydowali się na pomaganie ginącym. Uczniowie poznają zarówno problemy, przed którymi stali polscy Sprawiedliwi, metody, jakimi się posługiwali, jak i motywy, jakie nimi kierowały.
Lekcja dostępna w wersjach dla uczniów szkół wszystkich poziomów

Historie żołnierzy z wyrokiem – polskie podziemie niepodległościowe po 1945 r. – lekcja ukazująca skomplikowana sytuację podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej poprzez osobiste losy „żołnierzy wyklętych”.
Lekcja dostępna w wersjach dla uczniów szkół wszystkich poziomów

Wołyń i Galicja Wschodnia w pożodze – „antypolska akcja” OUN-UPA 1943–1944 – lekcja, której celem jest wyjaśnienie przyczyn i okoliczności „antypolskiej akcji” OUN-UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Scenariusz omawia przebieg tragicznych wydarzeń, reakcję ludności polskiej i polskiego podziemia oraz pokazuje instrumentalne traktowanie Polaków i Ukraińców przez okupanta niemieckiego. Lekcja została przygotowana z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych.

„Uliczka Żydowska…” – scenariusz opracowany wspólnie przez Instytut Yad Vashem oraz Instytut Pamięci Narodowej. Lekcja w oparciu o bogaty materiał biograficzny pokazuje różnorodność społeczności żydowskiej w Polsce przed wybuchem II wojny światowej. Uczeń ma możliwość zapoznania się z różnorodnymi źródłami ikonograficznymi. Lekcja skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Każdy temat realizowany jest w ciągu 90 minut (dwie godziny lekcyjne).

Liczymy na to, że pomogą nam Państwo w rozszerzeniu propozycji tematów, zgłaszając własne sugestie i propozycje.
Wszelkie informacje i ustalenie terminu lekcji (e-mailem lub telefonicznie, poniedziałek – piątek w godz. 9.00–16.00):

KONTAKTY

Białystok
Krzysztof Jodczyk, OBEP IPN Białystok,
tel. 85 665 57 87
mail krzysztof.jodczyk@ipn.gov.pl

Bydgoszcz
Tomasz Ceran, Delegatura IPN w Bydgoszczy
tel. 52 321 95 01
mail tomasz.ceran@ipn.gov.pl  

Gdańsk
Artur Chomicz, OBEP IPN Gdańsk,
tel. 694 156 947
mail artur.chomicz@ipn.gov.pl

Katowice
Anna Skiendziel, OBEP IPN Katowice,
tel. 32 207 03 13
mail anna.skiendziel@ipn.gov.pl

Kraków
Dariusz Gorajczyk, OBEP IPN Kraków,
tel. 12 289 20 69
mail dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

Lublin
Agnieszka Jaczyńska, OBEP IPN Lublin,
tel. 81 536 34 63
mail agnieszka.jaczynska@ipn.gov.pl

Łódź
Adam Sitarek, OBEP IPN Łódź,
tel. 42 616 27 49
mail adam.sitarek@ipn.gov.pl

Poznań
Daniel Rubiś, OBEP IPN Poznań,
tel. 61 835 69 65
mail daniel.rubis@ipn.gov.pl

Radom
Bogusław Bek, Delegatura IPN w Radomiu
tel. 48 368 24 21
mail bogusław.bek@ipn.gov.pl

Rzeszów
Zenon Fajger, OBEP IPN Rzeszów,
tel. 17 867 30 32
mail: zenon.fajger@ipn.gov.pl

Szczecin
Katarzyna Rembacka, OBEP IPN Szczecin,
tel. 91 312 94 10
mail katarzyna.rembacka@ipn.gov.pl

Warszawa
Dariusz Gałaszewski, OBEP IPN Warszawa,
tel. 22 860 70 51 mail dariusz.galaszewski@ipn.gov.pl

Wrocław
Iwona Demczyszak, OBEP IPN Wrocław,
tel. 71 326 76 30
mail: iwona.demczyszak@ipn.gov.pl

Koordynator projektu:
Małgorzata Żuławnik
tel. 22 581 85 96 malgorzata.zulawnik@ipn.gov.pl
 
 
Liczba wejść: 91675, od Data publikacji 07.11.2012