Ogólnopolskie

Co kryją archiwa IPN?

Biuro Edukacji Publicznej we współpracy z Biurem Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów przygotowało propozycję lekcji archiwalnej z wykorzystaniem wybranych dokumentów z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Lekcja składa się z dwóch części:

  • w pierwszej uczniowie poznają zasady działania archiwum i proces postępowania ze zgromadzonymi tam dokumentami;
  • druga część ma charakter warsztatowy i polega na analizie przykładowych dokumentów. Propozycja skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Kontakt:

Ogólnopolscy koordynatorzy projektu:
BEP IPN: Kornelia Banaś, tel. (32) 609 98 76, kornelia.banas@ipn.gov.pl
BUiAD IPN: Paweł Zielony, tel. (22) 581 86 06, pawel.zielony@ipn.gov.pl  

Regionalni koordynatorzy projektu
OBEP IPN Białystok – Paweł Kalisz,
tel. 85 664 57 85, pawel.kalisz@ipn.gov.pl
OBEP IPN Gdańsk – Izabela Brzezińska
tel. 58 669 05 36, izabela.brzezinska@ipn.gov.pl
OBEP IPN Gdańsk Delegatura w Bydgoszczy –
dr Katarzyna Maniewska, tel. 52 321 95 00,
katarzyna.maniewska@ipn.gov.pl
OBEP IPN Katowice – dr Kornelia Banaś,
tel. 32 207 03 11, kornelia.banas@ipn.gov.pl
OBEP IPN Kraków – Dariusz Gorajczyk,
tel. 12 289 20 69, dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl
OBEP IPN Lublin – Agnieszka Choma,
tel. 81 536 34 67, agnieszka.choma@ipn.gov.pl
OBEP IPN Łódź – Paweł Kowalski,
tel. 42 616 27 18, pawel.kowalski@ipn.gov.pl
OBEP IPN Poznań – Katarzyna Florczyk,
tel. 61 835 69 57, katarzyna.florczyk@ipn.gov.pl
OBEP IPN Rzeszów – Zenon Fajger,
tel. 17 867 30 32, zenon.fajger@ipn.gov.pl
OBEP IPN Szczecin – Paweł Miedziński,
tel. 91 312 94 13, pawel.miedzinski@ipn.gov.pl
OBEP IPN Warszawa Monika Bielak,
tel. 22 860 70 38, monika.bielak@ipn.gov.pl
OBEP IPN Wrocław – dr Joanna Hytrek-Hryciuk,
tel. 71 326-76-75, joanna.hytrek@ipn.gov.pl

Liczba wejść: 46901, od Data publikacji 07.11.2012