Polityka prywatności

Uprzejmie informujemy, że, w związku z art. 71 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2014, poz. 1075), który stanowi, że w działalności Instytutu Pamięci, określonej w art. 1 powołanej ustawy, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dane osobowe udostępniane Instytutowi Pamięci z portalu Facebook na potrzeby gry edukacyjnej „ZnajZnak” nie podlegają ochronie określonej w ustawie o ochronie danych osobowych.

Liczba wejść: 39678, od Data publikacji 16.09.2015