Nawigacja

Materiały edukacyjne

„Tragedia w cieniu „wyzwolenia”. Górny Śląsk w 1945" - materiały edukacyjne

„Tragedia w cieniu „wyzwolenia”. Górny Śląsk w 1945" roku to kolejny materiał edukacyjny Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach związany z trudną problematyką górnośląskiej historii (wcześniej wydano dwie regionalne teki edukacyjne: „Obóz Pracy w Świętochłowicach" oraz „Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku").

Dzieje ludności cywilnej Górnego Śląska po wkroczeniu na ten teren Armii Czerwonej, a później zainstalowaniu władzy komunistycznej to do dziś tematyka mało obecna w oficjalnym nauczaniu historii, nieprzerwanie pozostająca w pamięci mieszkańców. Właściwie dopiero po 1989 r. mogli oni bez obaw mówić o swoich cierpieniach.

Czujemy się w obowiązku dostarczyć elementarnych wiadomości na temat tej przemilczanej tragedii wszystkim zainteresowanym jej poznaniem (nauczycielom, uczniom, miłośnikom historii).

Wobec tego niniejsza teka zawiera:

• wprowadzenie omawiające sytuację na Górnym Śląsku w 1945 r.;

• scenariusze lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych, wyposażone w odpowiednie materiały dydaktyczne (relacje świadków, opracowania historyków, mapy, zdjęcia itp.).

Ponadto w tece znajdą Państwo:

- relacje samych ofiar, jak i wspomnienia ich potomków, przechowywane w pamięci rodzinnej przez lata komunizmu;

- opracowania historyków zajmujących się tzw. Tragedią Górnośląską;

- mapy Górnego Śląska w latach 1922-1951;

- unikalne materiały ikonograficzne;

- słownik pojęć.

Wszystkie ww. pomoce mogą być wykorzystane dowolnie i stanowić podstawę wielu ciekawych zajęć, nie tylko w zakresie historii, ale np. wiedzy o społeczeństwie czy godzin do dyspozycji wychowawcy.

Liczba wejść: 31825, od Data publikacji 11.02.2019
do góry