Nawigacja

Teki

„Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński”

 Pakiety edukacyjne przygotowywane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN nie są dostępne w sprzedaży. Przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, uczestniczących w okołopakietowych kursach metodycznych organizowanych przez Wydział Edukacyjny BEP IPN. W sprawie kursów prosimy kontaktować się z Centralą BEP w Warszawie lub właściwym terytorialnie Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej.

Pakiet edukacyjny „Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński” jest poświęcony jednej z najważniejszych postaci w historii Polski i Kościoła. Przez pryzmat życia kardynała Wyszyńskiego przedstawiono skomplikowany konflikt pomiędzy komunistycznymi władzami PRL a polskim Kościołem.
Pakiet składa się z trzech części: materiałów dla ucznia, dla nauczyciela i kart.
Część dla ucznia obejmuje esej omawiający sytuację Kościoła w Polsce w czasach PRL, słownik pojęć, biogramy ważniejszych postaci, tablicę synchronistyczną i wybór źródeł (dokumenty i relacje).
Część dla nauczyciela zawiera esej poświęcony postaci Stefana Wyszyńskiego, scenariusze lekcji odwołujące się do materiałów zamieszczonych w pakiecie, propozycje tras wycieczek „Śladami Prymasa Tysiąclecia”, tematy esejów i bibliografię. Wśród scenariuszy znajduje się lekcja historii związana z obchodami Milenium, lekcja języka polskiego w konwencji dramy, z wykorzystaniem wiersza ks. Jana Twardowskiego „Komańcza”, oraz projekt edukacyjny – wystawa o Stefanie Wyszyńskim. Propozycje kierowane są przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale przy odpowiedniej modyfikacji mogą być wykorzystane także na innych poziomach edukacyjnych. Materiały zawarte w pakiecie dają równocześnie nauczycielowi możliwość prowadzenia lekcji według własnych pomysłów.
Karty zawierają bogaty materiał ikonograficzny oraz faksymile dokumentów. Są zaplanowane jako tematyczne „historie”, co powinno nie tylko uatrakcyjnić ich odbiór, ale również ułatwić uczniom ich wykorzystanie w samodzielnej pracy.
 

Liczba wejść: 55094, od Data publikacji 23.08.2006
do góry