Nawigacja

Kamienie Pamięci

V edycja projektu – Kamienie Pamięci – Żołnierze „Burzy” ’44 – rok szkolny 2013/2014

Każdy bohater zostanie, podobnie jak w ubiegłych edycjach, upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie pamięci przygotowanej na stronie www.pamiec.pl/kamienie_pamieci.

27 maja 2014 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego odbędzie się prezentacja rezultatów działań podjętych przez uczniów w ramach projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci – Żołnierze „Burzy” ‘44”. Przedstawiciele szkół z całej Polski, uczestniczących w projekcie, zaprezentują efekty swoich historycznych poszukiwań i zaangażowania badawczego. Powstałe prace zostaną też umieszczone na portalu internetowym www.pamiec.pl/kamienie_pamieci i utworzą wirtualną mapę pamięci.

KALENDARIUM PROJEKTU:

Przesłanie zgłoszenia udziału do 30 stycznia 2014 r.
Przesłanie sprawozdania oraz portfolio do 31 marca 2014 r.
Spotkanie finałowe w Warszawie 27 maja 2014 r.

Idea projektu

Naszym zamierzeniem jest przywrócenie i utrwalenie pamięci o żołnierzach podziemia niepodległościowego – uczestnikach „Burzy”. Zależy nam na zwróceniu uwagi na lokalne wydarzenia związane z akcją „Burza”, aby pokazać jej ogólnopolski charakter. Liczymy, że dzięki odnalezieniu uczestników walk na różnych terenach uda się pokazać tę operację jako „Bitwę o Polskę”. Projekt nasz ma zachęcić młodzież do odszukania, udokumentowania i upamiętnienia w środowisku lokalnym zapomnianych bohaterów, których nazwisk często nie można znaleźć na kartach podręczników. Przybliża sylwetki lokalnych bohaterów, przypominając, że historię tworzą zwykli ludzie walczący w imię takich wartości jak wolność, prawda czy demokracja. „Kamienie Pamięci” są metaforą trwałości naszej pamięci o nich. Warto utrwalić ich imiona w lokalnych społecznościach by przypomnieć, że historię często piszą zwykli ludzie, pokazać, jak cenne jest angażowanie się w obronie wartości. Na stronie internetowej www.pamiec.pl/kamienie_pamieci w ramach projektu powstaje mapa, na której „kamienie pamięci" przypominają bohaterów prac przygotowanych przez uczestników kolejnych edycji.

Mamy nadzieję, że rezultatem działań podjętych przez uczestników projektu będzie upamiętnienie tych postaci i upowszechnienie wiedzy na ich temat w artykułach, na stronach internetowych, wystawach czy tablicach pamiątkowych.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być grupy uczniów kierowane przez nauczyciela, drużyny i zastępy harcerskie, koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne lub koła kombatantów. Formuła jest otwarta także dla osób indywidualnie zajmujących się historią. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie zgłoszenia do 30 stycznia 2014 r. na adres: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa (z dopiskiem: „Kamienie Pamięci”) lub mailem na adres: kamieniepamieci@ipn.gov.pl (karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.pamiec.pl/kamienie_pamieci) oraz wykonanie zadań związanych z projektem i przesłanie wymaganej dokumentacji na jeden z powyższych adresów do 31 marca 2014 r.

Zadania uczestników projektu

Zadaniem osób i grup biorących udział w projekcie jest:
1) Odnalezienie żołnierza, który brał udział w walkach ramach akcji „Burza”, najlepiej ze swojego regionu, zasługującego na szczególne upamiętnienie.
2) Opracowanie portfolio tej postaci.
3) Upowszechnienie wiedzy o tej postaci w wybrany przez siebie sposób. Wyniki prac zostaną umieszczone na stronie internetowej www.pamiec.pl/kamienie_pamieci, gdzie powstaje też wirtualna mapa pamięci.
4) Efektem prac powinien być też projekt upamiętnienia tej postaci zgłoszony lokalnym władzom samorządowym.
5) Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

Biuro Edukacji Publicznej IPN i jego oddziały regionalne pomogą w:

1) konsultowaniu i merytorycznej ocenie zgromadzonego materiału – nasi naukowcy mogą udzielić na każdym etapie wskazówek dotyczących odnajdywania dodatkowych informacji,
2) eksponowaniu prac na naszej stronie internetowej,
3) tworzeniu i dostarczaniu materiałów pomocniczych.

Kontakt: kamieniepamieci@ipn.gov.pl
Małgorzata Żuławnik: malgorzata.zulawnik@ipn.gov.pl. tel. 22 431 83 53
Katarzyna Cegieła: katarzyna.cegiela@ipn.gov.pl, tel. 22 431 83 53

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 43356, od Data publikacji 27.09.2013
do góry