Nawigacja

Kamienie Pamięci

VI edycja projektu – Kamienie Pamięci – Z modlitwą Ojczyźnie 1939–1989 – rok szkolny 2014/2015

    KALENDARIUM PROJEKTU:
    Przesłanie zgłoszenia udziału do 28 lutego 2015 r.
    Przesłanie sprawozdania oraz portfolio do 31 marca 2015 r.
    Spotkanie finałowe w Białymstoku 28 maja 2015 r.

 

Idea projektu

Chcemy zachęcić uczestników do odszukania i upamiętnienia bohaterów, których nazwisk nie odnajdziemy w opracowaniach historycznych i podręcznikach. Właśnie „zwykły ksiądz” albo „skromna siostra zakonna”, osoby duchowne żyjące i działające w środowisku lokalnym w latach 1939–1989 mogą okazać się najlepszymi ambasadorami słów św. Pawła.

Uczestnicy wykonując zadania projektu utrwalą pamięć o duchownych, którzy w latach 1939–1989 poświęcili się idei niepodległej Ojczyzny, pozostając wiernymi uniwersalnym wartościom, w tym nadrzędnej – miłości do drugiego człowieka. Każdy z bohaterów, podobnie jak w ubiegłych edycjach projektu, zostanie upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie przygotowanej na stronie www.pamiec.pl/kamienie_pamieci.

Projekt nie ogranicza się do autorytetów wyznania rzymskokatolickiego. Pragniemy zwrócić uwagę uczestników także na kapłanów oraz przewodników duchowych innych wyznań chrześcijańskich i innych religii, których misja polegała na służbie lokalnym społecznościom, wierności Ojczyźnie, obronie godności ludzkiej i sprzeciwie wobec totalitaryzmów.

Mamy nadzieję, że rezultatem pracy uczestników projektu będzie odkrycie i uhonorowanie takich bohaterów oraz upowszechnienie wiedzy o nich w artykułach, filmach, na stronach internetowych, wystawach bądź tablicach pamiątkowych.

 

Uczestnicy projektu

Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup rekonstrukcyjnych lub kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii najnowszej.

Zgłoszenia do VI edycji projektu przyjmowane będą do 28 lutego 2015 r.

Termin wykonania zadań przez uczestników oraz przesłanie wymaganej dokumentacji zaplanowano na koniec marca 2015 r.

Spotkanie finałowe w Białymstoku 28 maja 2015 r.

 

Zadania uczestników projektu

Zadaniem osób i grup biorących udział w projekcie jest:

  1. wybór postaci (kapłana bądź osoby konsekrowanej) związanej z historią regionu, która zasługuje na szczególne upamiętnienie z powodu swojej działalności w latach 1939–1989;
  2. opracowanie portfolio tej postaci;
  3. upowszechnienie wiedzy o niej;
  4. zgłoszenie projektu upamiętnienia postaci lokalnym władzom samorządowym;
  5. przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

Każdy bohater zostanie, podobnie jak w ubiegłych edycjach, upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie pamięci przygotowanej na stronie www.pamiec.pl/kamienie_pamieci.

 

Biuro Edukacji Publicznej IPN i jego oddziały regionalne pomogą w:

– konsultowaniu i merytorycznej ocenie zgromadzonego materiału – nasi naukowcy mogą udzielić na każdym etapie wskazówek dotyczących odnajdywania dodatkowych informacji;

– eksponowaniu prac projektowych na naszej stronie internetowej;

– tworzeniu i dostarczaniu materiałów pomocniczych.

28 maja 2015 r. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1a w Białymstoku, odbędzie się prezentacja rezultatów działań podjętych przez uczniów w ramach projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci – Z modlitwą Ojczyźnie 1939–1989”. Przedstawiciele szkół z całej Polski, uczestniczących w projekcie, zaprezentują efekty swoich historycznych poszukiwań i zaangażowania badawczego. Powstałe prace zostaną też umieszczone na portalu internetowym www.pamiec.pl/kamienie_pamieci i utworzą wirtualną mapę pamięci.

 

Kontakt:

kamieniepamieci@ipn.gov.pl

Ewa Rogalewska: ewa.rogalewska@ipn.gov.pl, tel. 0 85 664 57 83

Karol Usakiewicz: karol.usakiewicz@ipn.gov.pl, tel. 0 85 664 57 87

 

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 48283, od Data publikacji 04.09.2014
do góry