Nawigacja

Kamienie Pamięci

VII edycja projektu – Kamienie Pamięci – …za to, ze byli Polakami… – rok szkolny 2015/2016

Znajdź bohatera, który padł ofiarą komunistycznej zbrodni sądowej, a jego czyny i miejsce pochówku miały zostać zapomniane.

Znajdź bohatera, który padł ofiarą komunistycznej zbrodni sądowej, a jego czyny i miejsce pochówku miały zostać zapomniane.

„Cum tacent, clamant” – Milcząc wołają

Cyceron

 

ZADANIA UCZESTNIKÓW:

 1. Wybór postaci:
  • która za działalność, postawę i walkę o wyznawane wartości została przez totalitarny reżim pozbawiona życia
  • której szczątki pochowano, a właściwie ukryto w nieoznaczonych miejscach na terenie całego kraju;
  • która nie została zapisana w zbiorowej pamięci, a na to zasługuje;
 1. Opracowanie portfolio tej postaci;
 2. Upowszechnienie wiedzy o niej;
 3. Zgłoszenie projektu upamiętnienia postaci lokalnym władzom samorządowym;
 4. Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

 

UCZESTNICY PROJEKTU:

Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup rekonstrukcyjnych lub kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii najnowszej.

Zgłoszenia do VII edycji projektu przyjmowane będą do 30 stycznia 2016 r.

Termin wykonania zadań przez uczestników oraz przesłanie wymaganej dokumentacji zaplanowano na koniec marca 2016 r.

Finał projektu, koordynowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu, odbędzie się w maju 2016 r.

Biuro Edukacji Publicznej IPN i jego oddziały regionalne pomogą uczestnikom projektu w:

 • konsultowaniu i merytorycznej ocenie zgromadzonego materiału – nasi eksperci będą się starać na każdym etapie udzielić wskazówek;
 • eksponowaniu prac projektowych na naszej stronie internetowej;
 • tworzeniu i dostarczaniu materiałów pomocniczych.

Każdy uczestnik projektu otrzyma dyplom poświadczający udział w akcji upamiętniania odzyskiwanych bohaterów, którzy za działalność, postawę i przywiązanie do Polski totalitarny reżim pozbawił życia.

 

 

    KALENDARIUM PROJEKTU:
    Przesłanie zgłoszenia udziału do 30 stycznia 2016 r.
    Termin wykonania zadań do 31 marca 2016 r.
    Spotkanie finałowe we Wrocławiu maj 2016 r.

 

IDEA PROJEKTU:

VII edycji projektu patronują słowa z mowy Przeciw Katylinie Cycerona: Cum tacent, clamant (Milcząc, wołają), jakże wymowne wobec działań podjętych przez stalinowski reżim w celu wymazania z pamięci potomnych losów bohaterów. Słowa te stały się także tytułem wystawy Instytutu Pamięci Narodowej, która jest zapisem poszukiwań szczątków ofiar systemu komunistycznego, prowadzonych przez IPN w kwaterze „Ł” na warszawskich Powązkach w latach 2012 i 2013 w ramach projektu „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956.”

Chcemy zachęcić uczestników do odszukania i upamiętnienia bohaterów, którzy za działalność, postawę i walkę o wyznawane wartości złożyli najwyższą ofiarę, ofiarę życia.  Ich nazwiska stalinowska propaganda chciała wymazać z pamięci przyszłych pokoleń zacierając ślady zbrodni poprzez m.in. utajnianie miejsc pochówku.

„W latach 1944–1956 wskutek terroru komunistycznego w Polsce śmierć poniosło ponad pięćdziesiąt tysięcy osób, straconych na mocy wyroków sądowych, zamordowanych i zmarłych w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, zabitych w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych. Znaczną część ofiar stanowili członkowie antykomunistycznego ruchu oporu, kontynuujący walkę zbrojną do początku lat pięćdziesiątych.

Ich ciała grzebano w utajnionych i w większości nieznanych do dziś miejscach: na i w pobliżu cmentarzy, w pobliżu siedzib aparatu bezpieczeństwa, w lasach i na poligonach wojskowych. Niektóre przekazywano także do zakładów anatomii. Dla szybszego zatarcia śladów stosowano niekiedy środki chemiczne przyspieszające rozkład szczątków. Do lat osiemdziesiątych włącznie zlikwidowano prawie wszystkie kwatery ze szczątkami więźniów okresu stalinowskiego.” (Na podstawie www.poszukiwnaia.ipn.gov.pl)

Uczestnicy wykonując zadania projektu wskazują konkretne osoby i utrwalają pamięć o nich. Każda z postaci, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostanie upamiętniona wirtualnym kamieniem na mapie przygotowanej na stronie www.pamięć.pl/kamienie_pamieci.

Mamy nadzieję, że rezultatem projektu będzie uhonorowanie bohaterów oraz upowszechnienie wiedzy o nich w artykułach, filmach, na stronach internetowych, wystawach bądź tablicach pamiątkowych.

 

KALENDARIUM PROJEKTU:

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 stycznia 2016 r.

Termin wykonania zadań oraz przesłanie wymaganej dokumentacji: 31 marca 2016 r.

Finał projektu we Wrocławiu: maj 2016 r.

 

Kontakt:

Sylwia Krzyżanowska: tel. 71 326 97 37

sylwia.krzyzanowska@ipn.gov.pl

Wojciech Trębacz: tel. 71 326 97 35

wojciech.trebacz@ipn.gov.pl

 

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 24906, od Data publikacji 02.11.2015
do góry