Nawigacja

Kamienie Pamięci

VIII edycja projektu Kamienie Pamięci – „Życie za Życie” – rok szkolny 2016/2017

Odszukajmy zapomnianych bohaterów, dla których nieobojętny był los drugiego człowieka, którzy mimo zagrożenia i strachu, ratowali w czasie niemieckiej okupacji ludność żydowską, nierzadko stawiając na szali własne życie.

Organizator: Instytut Pamięci Narodowej

Partner projektu: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Patronat: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Podkarpackiego

ZADANIA UCZESTNIKÓW

1.    Odnalezienie osoby, która w jakikolwiek sposób pomagała ludności żydowskiej przetrwać Holocaust, a która nie została zapisana w zbiorowej pamięci, choć na to zasługuje.
2.    Opracowanie portfolio tej postaci.
3.    Upowszechnienie wiedzy o niej w wybrany przez siebie sposób.
4.    Efektem prac powinien być też projekt upamiętnienia tej postaci zgłoszony lokalnym władzom samorządowym
5.   Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup rekonstrukcyjnych, kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii.

Zgłoszenia do VIII edycji projektu przyjmowane będą do 31 stycznia 2017 r. Karta zgłoszenia, szczegółowe informacje i materiały dla uczestników będą do pobrania na stronie internetowej.  Końcowy termin wykonania zadań przez uczestników oraz przesłania dokumentacji zaplanowano na 31 marca 2017 r.

Finał projektu, koordynowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie, odbędzie się końcem maja 2017 r.

Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej i jego Oddziały pomogą uczestnikom projektu w:

•   konsultowaniu i merytorycznej ocenie zgromadzonego materiału – nasi naukowcy mogą udzielić wskazówek dotyczących odnajdywania dodatkowych informacji,

•    eksponowaniu prac na naszej stronie internetowej,

•    tworzeniu i dostarczaniu materiałów pomocniczych.

Każdy uczestnik projektu otrzyma dyplom poświadczający udział projekcie edukacyjnym „Kamienie pamięci”.

IDEA PROJEKTU

Ideą projektu jest upamiętnienie osób, zwykłych ludzi, którzy dzięki swojej heroicznej postawie i działalności zasłużyli na szczególne miejsce w historii naszego kraju. Zachęcamy, zwłaszcza młodzież, do odszukania zapomnianych lokalnych bohaterów i podjęciu próby przywrócenia ich do zbiorowej pamięci.

Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest Polakom ratującym Żydów w czasie Holocaustu. Podczas II wojny światowej na okupowanych ziemiach polskich za pomoc dla Żydów groziła kara śmierci. Pomimo zagrożenia i strachu przed represjami ze strony Niemców wiele osób wykazywało się wyjątkową odwagą aby ocalić ludność żydowską. Nie był im obojętny los skazanego na Zagładę narodu. Nierzadko ratując życie innych płacili za to najwyższą cenę, tracąc własne.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, każdy bohater zostanie upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie pamięci na stronie: www.pamiec.pl/kamienie_pamieci. Na stronie projektu można odnaleźć bohaterów upamiętnionych w ramach dotychczasowych edycji.

Mamy nadzieję, że rezultatem działań podjętych przez uczestników projektu będzie upamiętnienie tych postaci i upowszechnienie wiedzy na ich temat w artykułach, na stronach internetowych, wystawach czy tablicach pamiątkowych.

KALENDARIUM PROJEKTU

Termin nadsyłania zgłoszeń – 31.01.2017 r.

Termin wykonania zadań oraz przesłanie wymaganej dokumentacji – 31.03.2017 r.

Finał projektu – maj 2017 r. w Markowej


Kontakt:

Katarzyna Kyc – tel. 17 860 60 54 katarzyna.kyc@ipn.gov.pl

Jakub Izdebski – tel. 17 860 60 53 jakub.izdebski@ipn.gov.pl

Liczba wejść: 15666, od Data publikacji 14.10.2016
do góry