Nawigacja

Kamienie Pamięci

IX edycja projektu „Kamienie Pamięci” – Nieznany bohater niepodległości 1914–1939 – rok szkolny 2017/2018

Odszukajmy zapomnianych bohaterów, którzy od krwawej walki na polu bitwy do działania na rzecz społeczności lokalnej przyczynili się do odzyskania niepodległości i budowy II Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizator: Instytut Pamięci Narodowej

Partner projektu: Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego

Patronaty honorowe:

Minister Edukacji Narodowej: Anna Zalewska

Wojewoda Małopolski: Piotr Ćwik

Patronat medialny: TVP Historia, Radio Kraków, Historia.org.pl

 

ZADANIA UCZESTNIKÓW

  • Odnalezienie bohatera zasługującego na szczególne upamiętnienie, najlepiej ze swojego regionu (bohatera lokalnego), wpasowującego się w temat projektu, który działał na rzecz niepodległości w latach 1914–1939:

- brał udział w walkach wojsk polskich lub działał na rzecz społeczności lokalnej w latach 1914–1918,

- brał udział w kształtowaniu się granic II Rzeczypospolitej w latach 1918–1921,

- brał udział w budowie II Rzeczypospolitej.

W projekcie koncentrujemy się na osobach bezpośrednio zaangażowanych w dzieło odzyskania niepodległości, obrony jej granic oraz oddanych służbie II Rzeczypospolitej, aż do 1939 roku.

  • Opracowanie portfolio tej postaci (odtworzenie życiorysu, zgromadzenie fotografii, pamiątek, dokumentów, przeprowadzenie wywiadów).
  • Upowszechnienie wiedzy o tej postaci w wybrany przez siebie sposób (przykłady: wystawa, wydanie gazetek i broszur, napisanie artykułu, przygotowanie stron internetowych, nagranie filmu, organizowanie spotkań ze świadkami historii, debat, wystawianie spektakli, rekonstrukcja historyczna, happening itd.).
  • Przygotowanie projektu upamiętnienia tej postaci oraz zgłoszenie go lokalnym władzom samorządowym.
  • Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.
  • Pozostawienie śladu swojej pracy (przykłady: nadanie imienia danego bohatera ulicy czy innemu miejscu, postawienie pomnika, posadzenie drzewa, poświęcenie miejsca tej postaci w muzeum regionalnym, szkolnej izbie pamięci, namalowanie graffiti, zaprezentowanie filmu na YouTube, umieszczenie hasła w Wikipedii).

 

UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej, drużyn i zastępów harcerskich, kół naukowych, grup rekonstrukcyjnych, kół kombatantów oraz uczestników indywidualnych – pasjonatów historii.

 

IDEA PROJEKTU

Ideą projektu jest upamiętnienie osób, nieznanych bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości w latach 1914–1918, włożyli wkład w kształtowanie i obronę granic II Rzeczypospolitej Polskiej oraz budowę jej struktur w okresie międzywojennym, poprzez działania zwłaszcza na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej.

Mogą to być zarówno osoby cywilne, jak i żołnierze, członkowie lokalnych komitetów ratunkowych, organizacji społecznych i samorządowych przejmujących władzę od administracji zaborców, członkowie komitetów organizujących oddziały oraz pomoc wojskową w okresie walk niepodległościowych, a także walk o ustalenie granic. A także postacie, które poprzez pracę na rzecz społeczeństwa lokalnego przyczyniły się do odbudowy miast i wsi, zakładów pracy, przychodni, szpitali, obiektów użyteczności publicznej itp.

Zachęcamy młodzież do odszukania zapomnianych lokalnych bohaterów i podjęcia próby przywrócenia ich zbiorowej pamięci. Chcemy pokazać okres walki o niepodległość i budowy II Rzeczypospolitej przez pryzmat losów jednostki i wydarzeń lokalnych.

Widocznym skutkiem pracy uczestników projektu będzie upamiętnienie tych postaci w różnych formach, np. przygotowanie informacji dla komisji nazewnictwa ulic przy samorządach lokalnych, prowadzenie akcji informacyjnych w społeczności lokalnej, upamiętnienie tych postaci i upowszechnienie wiedzy na ich temat w artykułach w prasie lokalnej, na stronach internetowych, wystawach w bibliotekach, szkołach itd.

Uczestnicy, wykonując zadania projektu, wskazują konkretne osoby i utrwalają pamięć o nich. Podobnie jak w poprzednich edycjach, każdy bohater zostanie upamiętniony wirtualnym kamieniem na mapie pamięci, która powstanie na stronie projektu.

 

KALENDARIUM PROJEKTU

Termin nadsyłania zgłoszeń – 31.01.2018

Termin wykonania zadań oraz przesyłanie wymaganej dokumentacji – 31.03.2018

Finał projektu – koniec maja 2018 w Krakowie

Karta zgłoszenia, szczegółowe informacje i materiały dla uczestników będą do pobrania na stronie internetowej projektu.


Kontakt:

Michał Masłowski – tel. (012) 211 70 23 lub 603-444-541, email: michal.maslowski@ipn.gov.pl

Łukasz Płatek tel. (012) 211 70 22, email: lukasz.platek@ipn.gov.pl
 

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 7782, od Data publikacji 09.11.2017
do góry