Nawigacja

Kamienie Pamięci

I Edycja projektu – „Kamienie pamięci - znajdź bohatera Września” -rok szkolny 2009/2010

30 kwietnia 2010 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu edukacyjnego „Kamienie Pamięci – znajdź bohatera Września 1939”. Organizatorem projektu było Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie gościło reprezentantów 16 szkół spośród ponad 40, które w ciągu roku szkolnego 2009/2010 zbierały materiały dotyczące uczestników polskiej wojny obronnej 1939 r. Zadaniem uczestników projektu było również upamiętnienie bohaterów w społecznościach lokalnych, czemu służyły takie działania, jak wydawanie gazetek i broszur, przygotowywanie stron internetowych, organizowanie spotkań z kombatantami i wystawianie spektakli.

Spotkanie w Warszawie było okazją do zaprezentowania efektów dotychczasowej pracy, ale również swoistym bankiem pomysłów, jak jeszcze – często z pomocą samorządów lokalnych i władz szkoły – można utrwalić pamięć o żołnierzach Września. Pomysłowość, inwencja i zaangażowanie młodzieży i nauczycieli były dla nas, organizatorów, źródłem wielkiej satysfakcji i dowodem na to, że zainteresowanie historią najnowszą nie maleje.

Uczestnicy projektu otrzymali materiały edukacyjne – w tym planszowe gry edukacyjne „Awans” i „Pamięć 1939”, oraz pamiątkową statuetkę „Kamień Pamięci”. Jest to zwykły polny kamień z tabliczką, który przypomina o projekcie i – przede wszystkim – o obrońcach Polski z 1939 r.

Mapa z informacjami o zrealizowanych projektach
 

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 42057, od Data publikacji 05.05.2010
do góry