Nawigacja

Kamienie Pamięci

II Edycja projektu – „Kamienie pamięci – znajdź bohatera Sierpnia ‘80” -rok szkolny 2010/2011

 „…że to nie łzy są, ale że kamienie”
W Weronie, C.K. Norwid

Projekt „Kamienie pamięci – znajdź bohatera Sierpnia’80” ma upamiętnić losy i czyny uczestników strajków sierpniowych 1980 roku. Warto utrwalić ich imiona w lokalnych społecznościach, choćby po to, by przypomnieć, że historię często tworzą zwykli ludzie, angażując się w obronie takich wartości, jak prawa człowieka, wolność czy demokracja. „Kamienie pamięci” są metaforą trwałości naszej pamięci o tamtych wydarzeniach i ludziach je współtworzących. 30. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” przypadająca w roku 2010 jest okazją do przypomnienia bohaterów Sierpnia. Na podstawie nadesłanych przez Was materiałów powstanie wirtualna mapa, gdzie umieszczone zostaną portrety ludzi, którzy w sierpniu 1980 roku odważyli się zbuntować przeciw komunistycznej władzy.

Idea projektu
Naszym zamierzeniem jest przywrócenie pamięci o bohaterach wydarzeń sprzed trzydziestu lat. Celem projektu jest odkrywanie tych „śladów z przeszłości, które mogły wraz z upływem czasu ulec zatarciu w świadomości społecznej. Naszym pomysłem chcemy zwrócić uwagę na lokalne wydarzenia związane z działaniami ruchu „Solidarność, zachęcić do odkrywania i upamiętniania bohaterów Sierpnia dotąd nieznanych szerszemu ogółowi. Chcemy pokazać tamte wydarzenia przez pryzmat losów jednostki i wydarzeń lokalnych. Mamy nadzieję, że rezultatem działań podjętych przez uczestników projektu będzie upamiętnienie tych postaci i upowszechnienie wiedzy na ich temat w artykułach, na stronach internetowych, wystawach czy tablicach pamiątkowych.

Uczestnicy projektu
Uczestnikami projektu mogą być grupy uczniów kierowane przez nauczyciela, drużyny i zastępy harcerskie, koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne lub koła kombatantów. Formuła jest otwarta także dla osób indywidualnie zajmujących się historią. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie zgłoszenia oraz wykonanie zadań związanych z projektem i przesłanie wymaganej dokumentacji do 15 kwietnia 2011 roku na adres: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa (z dopiskiem: „Kamienie pamięci”) lub mailem na adres: kamieniepamieci@ipn.gov.pl (karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.kamieniepamieci.ipn.gov.pl). 

Zadania uczestników projektu
Zadaniem osób i grup biorących udział w projekcie jest:

  • Odnalezienie osoby związanej z ruchem „Solidarności” zasługującej na szczególne upamiętnienie.
  • Opracowanie portfolio tej postaci.
  • Upowszechnienie wiedzy o tej postaci w wybrany przez siebie sposób. Wyniki prac zostaną umieszczone na naszym portalu internetowym poświęconym wydarzeniom Sierpnia, na specjalnej podstronie „Bohaterowie Sierpnia - Kamienie pamięci. Na podstawie przesłanych materiałów powstanie wirtualna mapa pamięci.
  • Efektem prac powinien być też projekt upamiętnienia tej postaci zgłoszony lokalnym władzom samorządowym.
  • Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

Biuro Edukacji Publicznej IPN i jego oddziały regionalne pomogą w:

  • konsultowaniu i merytorycznej ocenie zgromadzonego materiału – nasi naukowcy mogą udzielić na każdym etapie wskazówek dotyczących odnajdywania dodatkowych informacji,
  • eksponowaniu prac na naszej stronie internetowej,
  • tworzeniu i dostarczaniu materiałów pomocniczych.

Każdy z podmiotów uczestniczących w projekcie otrzyma dyplom poświadczający udział w akcji upamiętniania bohaterów tamtych wydarzeń oraz plakat, na którym można umieścić zdjęcie postaci związanej z wydarzeniami Sierpnia 1980.

Zrealizowane projekty – I edycja: bohater Września 1939

Kontakt:

kamieniepamieci@ipn.gov.pl
Anna Klimowicz: anna.klimowicz@ipn.gov.pl, tel. 22 576 30 07
Kamila Sachnowska: kamila.sachnowska@ipn.gov.pl, tel. 22 431 83 93
Rafał Pękała: rafal.pekala@ipn.gov.pl, tel. 22 431 83 38
 

Liczba wejść: 43488, od Data publikacji 24.09.2010
do góry