Nawigacja

Kamienie Pamięci

III Edycja projektu – „Kamienie pamięci – historie żołnierzy wyklętych” rok szkolny 2011/2012

Projekt „Kamienie pamięci – historie żołnierzy wyklętych" ma na celu upamiętnienie losów i czynów członków podziemia niepodległościowego działającego w latach 1944–56. „Kamienie pamięci" są metaforą trwałości naszej pamięci o nich. Warto utrwalić ich imiona w lokalnych społecznościach, choćby po to, by przypomnieć, że historię często piszą zwykli ludzie, że warto angażować się w obronie takich wartości, jak prawa człowieka, wolność czy demokracja. Na stronie internetowej www.kamieniepamieci.ipn.gov.pl w ramach projektu powstanie mapa, na której „kamienie pamięci" będą przypominały ludzi, którzy w okresie powojennym odważyli się stawić opór próbie sowietyzacji Polski.

Kalendarium projektu:

Przesłanie zgłoszenia udziału do 16 grudnia 2011 r.
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" 1 marca 2012 r.
Przesłanie sprawozdania oraz portfolio postaci do 31 marca 2012 r.
Spotkanie finałowe w Warszawie maj 2012 r.

Idea projektu
Naszym zamierzeniem jest przywrócenie i utrwalenie pamięci o polskim podziemiu antykomunistycznym. Celem projektu jest odkrywanie tych „śladów z przeszłości", które mogły wraz z upływem lat ulec zatarciu w świadomości społecznej. Pragniemy zwrócić uwagę na lokalne wydarzenia związane z dziejami ruchu oporu w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych w Polsce, zachęcić do odkrywania i upamiętniania uczestników tych wydarzeń, dotąd nieznanych. Chcemy pokazać wydarzenia, które zainicjowały i utrwalały walkę z narzuconym reżimem, przez pryzmat losów jednostki i wydarzeń lokalnych. Mamy nadzieję, że rezultatem działań podjętych przez uczestników projektu będzie upamiętnienie tych postaci i upowszechnienie wiedzy na ich temat w artykułach, na stronach internetowych, wystawach czy tablicach pamiątkowych.

Uczestnicy projektu
Uczestnikami projektu mogą być grupy uczniów kierowane przez nauczyciela, drużyny i zastępy harcerskie, koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne lub koła kombatantów. Formuła jest otwarta także dla osób indywidualnie zajmujących się historią. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie zgłoszenia do 16 grudnia 2011 r. na adres: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00–839 Warszawa (z dopiskiem: „Kamienie pamięci") lub mailem na adres: kamieniepamieci@ipn.gov.pl  (karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.kamieniepamieci.ipn.gov.pl) oraz wykonanie zadań związanych z projektem i przesłanie wymaganej dokumentacji na jeden z powyższych adresów do 31 marca 2012 r.


Zadania uczestników projektu
Zadaniem osób i grup biorących udział w projekcie jest:

  • 1. Odnalezienie uczestnika podziemia niepodległościowego z lat 1944–1956 związanego z historią regionu, zasługującego na szczególne upamiętnienie.
  • 2. Opracowanie portfolio tej postaci.
  • 3. Upowszechnienie wiedzy o tej postaci w wybrany przez siebie sposób. Wyniki prac zostaną umieszczone na naszym portalu internetowym poświęconym żołnierzom wyklętym, na specjalnej podstronie „Kamienie Pamięci – Historie Żołnierzy Wyklętych". Na podstawie przesłanych materiałów powstanie wirtualna mapa pamięci.
  • 4. Efektem prac powinien być też projekt upamiętnienia tej postaci zgłoszony lokalnym władzom samorządowym.
  • 5. Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

Pracownicy Biura Edukacji Publicznej IPN i jego oddziałów regionalnych pomogą w:

  • 1. konsultowaniu i merytorycznej ocenie zgromadzonego materiału – nasi naukowcy mogą udzielić wskazówek dotyczących odnajdywania dodatkowych informacji,
  • 2. eksponowaniu prac na naszej stronie internetowej,
  • 3. tworzeniu i dostarczaniu materiałów pomocniczych. Zachęcamy do lektury wydanego przez IPN w 2007 r. Atlasu Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944-1956 – sprawdź w szkolnej bibliotece.

Każdy z podmiotów uczestniczących w projekcie otrzyma dyplom poświadczający udział w akcji upamiętniania bohaterów Sierpnia oraz plakat, na którym można umieścić zdjęcie tej postaci.

Zachęcamy do zapoznania się z wydawnictwami IPN poświęconym żołnierzom wyklętym Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa-Lublin 2007 oraz do lektury portalu IPN Żołnierze Wyklęci

Kontakt: kamieniepamieci@ipn.gov.pl
Małgorzata Żuławnik: malgorzata.zulawnik@ipn.gov.pl, tel. 22 431 83 53
Rafał Pękała: rafal.pekala@ipn.gov.pl , tel. 0 22 431 83 38

Dokumenty do pobrania:

Mapa z informacjami o zrealizowanych projektach

Liczba wejść: 105050, od Data publikacji 09.09.2011
do góry