Nawigacja

Kamienie Pamięci

IV Edycja projektu – Kamienie pamięci – nauczyciele historii prawdziwej” - rok szkolny 2012/2013

 

IV edycja projekt „Kamienie pamięci” jest poświęcona nauczycielom historii prawdziwej – cichym bohaterom codzienności – pedagogom, wychowawcom, instruktorom czy trenerom, którzy w okresach, kiedy obowiązywała narzucona wersja historii lub nie można jej było uczyć w ogóle, dochowali wierności ucząc młodzież, jak było naprawdę.

„Kamienie pamięci” są metaforą trwałości naszej pamięci o nich. Warto utrwalić ich imiona w lokalnych społecznościach, choćby po to, by przypomnieć, że historię często piszą zwykli ludzie, że warto angażować się w obronie takich wartości, jak niepodległość, prawda, prawa człowieka, wolność czy demokracja. Na stronie internetowej www.kamieniepamieci.ipn.gov.pl w ramach projektu powstanie mapa, na której „kamienie pamięci” będą przypominały ludzi, którzy w czasie wojny ryzykowali życie, prowadząc tajne komplety, a w okresie powojennym odważyli się stawić opór sowietyzacji Polski.

Kalendarium projektu:

Przesłanie zgłoszenia udziału

do 13 grudnia 2012 r.

Przesłanie sprawozdania oraz portfolio postaci

do 31 marca 2013 r.

Spotkanie finałowe w Warszawie

czerwiec 2013 r.

ZOBACZ RELACJĘ ZE SPOTKANIA FINAŁOWEGO IV EDYCJI PROJEKTU

Idea projektu

Naszym zamierzeniem jest przywrócenie pamięci o bohaterskich nauczycielach, często zwykłych ludziach, którzy swą postawą świadczyli o prawdzie stanowiąc wzór dla swoich wychowanków. Przekazując prawdziwy obraz historii narażali się na represje, a nawet utratę życia, czy to organizując tajne nauczanie podczas okupacji, czy opowiadając młodzieży o zakazanych tematach w czasach PRL.

Mamy nadzieję, że rezultatem działań podjętych przez uczestników projektu będzie upamiętnienie tych postaci i upowszechnienie wiedzy na ich temat w artykułach, na stronach internetowych, wystawach czy tablicach pamiątkowych.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być grupy uczniów kierowane przez nauczyciela, drużyny i zastępy harcerskie, koła naukowe, grupy rekonstrukcyjne lub koła kombatantów. Formuła jest otwarta także dla osób indywidualnie zajmujących się historią. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie zgłoszenia do 13 grudnia 2012 r. na adres: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00–839 Warszawa (z dopiskiem: „Kamienie pamięci”) lub mailem na adres: kamieniepamieci@ipn.gov.pl (karta zgłoszenia do pobrania poniżej) oraz wykonanie zadań związanych z projektem i przesłanie wymaganej dokumentacji na jeden z powyższych adresów do 31 marca 2013 r.

Zadania uczestników projektu

Zadaniem osób i grup biorących udział w projekcie jest:

  • 1. Odnalezienie nauczyciela, który uczył prawdziwej historii, zasługującego na szczególne upamiętnienie.
  • 2. Opracowanie portfolio tej postaci.
  • 3. Upowszechnienie wiedzy o tej postaci w wybrany przez siebie sposób. Wyniki prac zostaną umieszczone na naszym portalu internetowym na specjalnej podstronie „Kamienie Pamięci – Nauczyciele Historii Prawdziwej”. Na podstawie przesłanych materiałów powstanie wirtualna mapa pamięci.
  • 4. Efektem prac powinien być też projekt upamiętnienia tej postaci zgłoszony lokalnym władzom samorządowym.
  • 5. Przesłanie organizatorom materiałów na stronę internetową i raportu końcowego ze wskazaniem wykorzystanych źródeł.

Pracownicy Biura Edukacji Publicznej IPN i jego oddziałów regionalnych pomogą w:

  • 1. konsultowaniu i merytorycznej ocenie zgromadzonego materiału – nasi naukowcy mogą udzielić wskazówek dotyczących odnajdywania dodatkowych informacji,
  • 2. eksponowaniu prac na naszej stronie internetowej,
  • 3. tworzeniu i dostarczaniu materiałów pomocniczych.

Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę, gdzie wkrótce pojawią się wskazówki bibliograficzne.

Pomocą do wyboru nauczycieli, którzy za swą postawę byli represjonowani przez władze PRL w latach 1982–1989 może być lista zamieszczona w publikacji: Wychowawca na czas próby. Jakiego człowieka chcemy wychować? pod red. Krystyny Mroczek – sprawdź w szkolnej bibliotece.

Każdy z podmiotów uczestniczących w projekcie otrzyma dyplom poświadczający udział w akcji upamiętniania nauczycieli historii prawdziwej oraz plakat, na którym można umieścić zdjęcie tej postaci.

Kontakt: kamieniepamieci@ipn.gov.pl
Małgorzata Żuławnik: malgorzata.zulawnik@ipn.gov.pl, tel. 22 431 83 53
Katarzyna Cegieła: katarzyna.cegiela@ipn.gov.pl, tel. 22 431 83 44
Rafał Pękała: rafal.pekala@ipn.gov.pl, tel. 0 22 431 83 38

Dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 70207, od Data publikacji 20.09.2012
do góry