Katyń – ocalić od zapomnienia

Dęby Pamięci upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej

  • Dęby Pamięci
    Dęby Pamięci

Instytut Pamięci Narodowej jest jedną z instytucji wspierających program edukacyjny „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Głównym celem tej inicjatywy jest upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej poprzez posadzenie 21 473 Dębów Pamięci. Każde z drzew będzie upamiętniało jedną zamordowaną osobę, stanie się swoistym żywym pomnikiem.

Program „Katyń… ocalić od zapomnienia” stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o historii, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar programu polega także na integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych. Ma zachęcać do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

Celem programu jest także zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie w postaci cyfrowej zdjęć, dokumentów i informacji o zamordowanych w 1940 roku. Zostaną one umieszczone na portalu poświęconym ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

Więcej informacji o programie „Katyń… ocalić od zapomnienia” można znaleźć na stronie organizatora – Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza http://www.katyn-pamietam.pl.

Ze strony Instytutu Pamięci Narodowej za Program odpowiada Karol Wisłocki (karol.wislocki@ipn.gov.pl)

Liczba wejść: 71513, od Data publikacji 08.11.2012