Nawigacja

Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku" VII edycja (I edycja ogólnopolska)

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) szkół gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych.

W konkursie mogą brać udział również zespoły uczniowskie pracujące w kategorii multimedialnej. Liczba osób w zespole nie może być większa niż 4. Liczba zespołów z danej szkoły nie jest ograniczona.

Zgłaszanie przez szkoły udziału w konkursie i warsztatach należy wysłać do 28 lutego 2019 r.

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Jednym z najważniejszych aspektów tego projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny.

Uczestnikom projektu proponujemy udział w sesjach naukowo-edukacyjnych i spotkaniach warsztatowych, w czasie, których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.

Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla laureatów przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na Kresy.

 

  • Koordynator w Centrali IPN:

Sergiusz Kazimierczuk

Tel. 22 581 86 74, e-mail: sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl

 

ORGANIZATORZY ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH:

 

  • OBEN Białystok – Magdalena Todorczuk

tel. (85) 66 45 713, e-mail: magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl

 

  • OBEN Gdańsk – Katarzyna Underwood

 tel. (58) 669 09 01, 882 063 821, e-mail: katarzyna.underwood@ipn.gov.pl

 

  • Delegatura IPN w Bydgoszczy – dr Przemysław Wójtowicz 

tel. (52) 321 95 01, kom. 668 605 284
przemyslaw.wojtowicz@ipn.gov.pl

 

  • OBEN Kraków – Paweł Naleźniak oraz Anna Zechenter

dr Paweł Naleźniak , e-mail: pawel.nalezniak@ipn.gov.pl

tel. (12) 211 70 25

Anna Zechenter, e-mail: anna.zechenter@ipn.gov.pl

tel. (12) 211 70 24 

 

  • OBEN Łódź – Magdalena Zapolska-Downar

tel. (42) 201 46 66, e-mail: magdalena.filip@ipn.gov.pl

 

  • OBEN Poznań – Anna Chmielewska-Metka,

tel. (61) 835 69 53, e-mail: anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl

 

  • OBEN Rzeszów – Zenon Fajger

tel. (17) 867-30-32, e-mail: zenon.fajger@ipn.gov.pl

 

  • OBEN Szczecin — Jarosław Palicki

tel. (95) 718 28 54, e-mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

 

Liczba wejść: 14463, od Data publikacji 15.02.2019
do góry