I edycja projektu – pilotaż: rok szkolny 2010/2011

O tym nie można zapomnieć... Spotkania z kobietami, które przeszły piekło Ravensbrück – pilotaż

Celem bezpośrednim projektu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat losów więźniów obozów koncentracyjnych w czasie II wojny światowej oraz zaznajomienie ich z techniką dokumentowania relacji świadków historii w formie notacji historycznej.

Celami pośrednimi są:

• kształtowanie postawy szacunku do osób w podeszłym wieku,
• budzenie wrażliwości i empatii,
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (m.in. aktywnego słuchania, zadawania pytań, relacjonowania przebiegu rozmów),
• wzmacnianie postawy człowieka dojrzałego, refleksyjnego, świadomego istnienia wartości, które pomagają lepiej radzić sobie w życiu, zwłaszcza w trudnych sytuacjach.

Kluczowymi etapami projektu są:

• warsztaty dla uczniów pt. „Jak przygotować się do spotkania ze świadkiem historii i utrwalić to spotkanie w postaci notacji”,
• seminarium, podczas którego młodzież spotyka się z byłymi więźniarkami Ravensbrück, historykami, działaczami organizacji pozarządowych i dziennikarzami,
• publiczna prezentacja wypracowanych podczas projektu materiałów,
• udział uczniów w obchodach rocznicowych związanych z wyzwoleniem obozu.

Szczegółowe informacje o projekcie w załączniku

Liczba wejść: 40301, od Data publikacji 19.10.2012