Nawigacja

IV edycja projektu: rok szkolny 2013/2014

Seminarium "O tym nie można zapomnieć… - spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów" - Warszawa, 3 grudnia 2013

Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia

P R O G R A M  S E M I N A R I U M

11.00 – 11.05  

dr Łukasz Michalski, wicedyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN: otwarcie seminarium, przedstawienie idei, celów i działań realizowanych w ramach projektu edukacyjnego „O tym nie  można zapomnieć… - spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów”.

11.05 – 11.15 

Mirosław Sielatycki, z-ca dyrektora Biura Edukacji miasta st. Warszawa, Czego powinna uczyć szkoła?

11.15 – 11.25 

Arkadiusz Walczak, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: O wartości dodanej projektów edukacyjnych łączących pokolenia.

11.25 – 12.20 

Prof. Dr hab. Cezary Król,  dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, profesor Collegium Civitas w Warszawie; kierownik Katedry Politologii:

Wykład: Nazim i jego konsekwencje społeczne.

12. 10 -13.00

 

Aneta Hoffman, prezes Fundacji „Kresy Syberia”: wykład: Stalinizm i jego konsekwencje społeczne

13.00 – 13.30

Przerwa: kawa, herbata

13.30. – 13.45      

Krystyna Zając, Alicja Kubecka:  w imieniu byłych więźniarek KL Ravensbrück ...

13.45 – 14.00  

 

Barbara Oratowska, kierownik lubelskiego Muzeum 

Martyrologii „Pod Zegarem”: Dlaczego powinniśmy pamiętać?

14.00 14.15

Joanna Gierczyńska, kierownik Muzeum Więzienia Pawiak: Jakie wartości umacnia w nas pamięć o ludziach niezłomnych w tragicznych czasach wojny?

14.15 – 14.45

Maria-Pisarska Kalisty, kierowniczka Muzeum w Tykocinie
i Karol Kalisty, reżyser filmu Wobec ciszy: Dlaczego i w jakich okolicznościach powstał ten film?

14.45 – 15. 40

Projekcja filmu: Wobec ciszy reż. Karol Kalisty; filmowy dokument o byłych więźniach obozów koncentracyjnych z Tykocina wywiezionych w 1944 r.
oraz o świadkach wydarzeń z tragicznego dnia 27 maja - z wypowiedzi i obrazów pamięci stworzony został przebieg wydarzeń, kiedy w ramach represji po zabójstwie komendanta miejscowego posterunku żandarmerii, aresztowano i wywieziono do obozów koncentracyjnych wszystkich dorosłych mieszkańców miasta.

15. 40– 16.00

Zakończenie i podsumowanie spotkania: Anna Klimowicz, CE IPN Przystanek Historia, autorka projektu i koordynatorka całości; Anna Obrębska, koordynatorka projektu w OBEP IPN Warszawa oraz Hanna Nowakowska, prezeska Fundacji na Rzecz Kobiet  „Ja Kobieta” i Elżbieta Sęczykowska, prezeska Fundacji Mecenat Sztuki- inicjatorki działań na rzecz utrwalania pamięci o ofiarach obozu w Ravensbrück.

Liczba wejść: 36990, od Data publikacji 30.10.2013
do góry