Nawigacja

IV edycja projektu: rok szkolny 2013/2014

Finał XI edycji konkursu recytatorsko-krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”, miał miejsce w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX w. na Zamku Lubelskim 11 października 2013 roku.

  • Marta Kanoniuk
    Marta Kanoniuk
  • Wanda Półtawska
    Wanda Półtawska
  • Barbara Oratowska
    Barbara Oratowska

Grażyna Chrostowska to młoda poetka lubelska, zamordowana 18 kwietnia 1942 roku wraz z grupą 14 innych dziewcząt w obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück. Organizatorami Konkursu są: Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Oddział Muzeum Lubelskiego, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie oraz Wydawnictwo GAL. Honorowym Patronatem konkurs objęli: Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego i Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty.

W jury Konkursu zasiedli:

p. Wanda Półtawska – doktor nauk medycznych, była więźniarka obozu KL Ravensbrück, koleżanka obozowa Grażyny Chrostowskiej, honorowa przewodnicząca
p. Alicja Jachiewicz – Szmidt, aktorka – przewodnicząca jury
p. Jolanta Polańska, kierownik Działu Edukacji Muzeum Lubelskiego
p. Barbara Oratowska, kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”
p. Alojzy Leszek Gzella – redaktor Wydawnictwa Gal.

Tegoroczna edycja Konkursu została uświetniona wydaniem okolicznościowej publikacji, zawierającej fotografie oraz wspomnienia uczestników konkursu z X minionych edycji. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się: Marianna Jankowska – była więźniarka obozu KL Ravensbrück, rodziny więźniów Zamku Lubelskiego: Feliks Korol oraz Grażyna Kuśmierz – córka Klementyny Torbicz-Kuśmierz więźniarki obozu KL Ravensbrück. Hanna Nowakowska – Prezes Fundacji Na Rzecz Kobiet „Ja Kobieta” oraz Anna Klimowicz – Edukator z „Przystanku Historia” Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie,koordynująca projekt „O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów”.

Podobnie jak w poprzednich latach, również i ta edycja Konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 12 recytatorów oraz 3 osoby, które zaprezentowały się poza konkursem.

W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodzono:

I miejsce – Katarzyna Banasiak z Zespołu Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie
II miejsce – Karolina Hasiec z Gimnazjum nr 1 w Zamościu
III miejsce – Karina Latoch z Gimnazjum nr 2 w Niedrzwicy Kościelnej

Wyróżnienia:

Magdalena Długosz – Gimnazjum nr 8 im. G. Chrostowskiej w Lublinie
Olga Olejnik – Gimnazjum w Jaszczowie
Kamila Samolej – Gimnazjum nr 2 w Niedrzwicy Kościelnej

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodzono:

I miejsce – Monika Prokopiuk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
II miejsce – Karolina Korcz z II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Świdniku
III miejsce – Marta Kononiuk z II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wyróżnienia:

Magdalena Wiejak - XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSE im. A. i J. Vetterów w Lublinie
Kamil Kanadys - IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
Kamil Rydzyński - II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Świdniku

Uczestnicy zaprezentowali niezwykle wysoki poziom umiejętności recytatorskich. Konkursowi towarzyszyła niezapomniana atmosfera pełna ciepła, wzruszeń, refleksji. Uwieńczeniem wydarzenia było wystąpienie dr Wandy Półtawskiej, która skierowała do młodzieży przesłanie o wartości pamięci w życiu człowieka, o patriotyzmie, stawianiu sobie wzniosłych celów i niezłomności w dążeniu do ich realizacji.
 

 

Liczba wejść: 41036, od Data publikacji 04.11.2013
do góry