Nawigacja

IV edycja projektu: rok szkolny 2013/2014

Relacja z przeprowadzonych w ramach projektu „O tym nie można zapomnieć…” zajęć konferencyjno-warsztatowych dla uczniów i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych w Tarnowie.

 

Konferencja z warsztatami dla uczniów i nauczycieli
poświęcona spotkaniom ze świadkami historii.

 

Temat: Jak prowadzić spotkanie ze świadkami historii?

Konferencja oraz warsztaty dla młodzieży i nauczycieli oraz wszystkich, którzy chcieli się dowiedzieć jak rozmawiać i rejestrować spotkania za świadkami historii odbyły się 20 listopada 2013 roku o godzinie 14:00, w budynku MCDN ODN w Tarnowie przy ulicy Nowy Świat 30. Większość uczestników była związania udziałem w projekcie „O tym nie można zapomnieć...” Dokończenie zajęć zostało zrealizowane 28 listopada 2013 roku.

Na początku spotkania odbył się pierwszy warsztat, który poprowadził mgr Jerzy Kosiba założyciel i prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, nauczyciel dziennikarstwa i komunikacji społecznej, społeczny redaktor czasopisma mieszkańców „Tarnowiec Dzień Dobry”. Tematem zajęć był: Wywiad audiowizualny. Zebrani uczniowie wraz z nauczycielami mieli możliwość opracowania zestawu pytań potrzebnych do przeprowadzenia spotkania i rozmowy ze świadkiem historii. Udało się również prowadzącemu wskazać jak układać kolejność pytań i jak zadawać pytania by rozmowa przebiegała płynnie, bez zbędnych przestojów oraz sztuczności. Zostały także pokazane podstawowe techniki aktywnego słuchania świadka podczas rozmowy. Ponadto prowadzący wraz ze swym asystentem pokazali w jaki sposób należy ustawić kamery, jak kręcić materiał, jakiego sprzętu należy używać i jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi wpadkami. Po części praktycznej pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie dr Dawid Golik wygłosił wykład na temat: Jak prowadzić spotkanie ze świadkami historii? Ta cześć spotkania świetnie korespondowała z poprzednią uzupełniając ją o teoretyczne informacje potrzebne w spotkaniu ze świadkiem historii.

Drugi warsztat w ramach zajęć konferencyjno-warsztatowych odbyły się 28 listopada 2013 o godzina a 15:00 również w budynku MCDN ODN w Tarnowie.  Warsztat poprowadził mgr Maciej Małozięć z Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Tarnowie na temat: Jak zadawać pytania świadkom historii? Uczniowie na konkretnych przykładach z podręczników jak i filmów przedstawiających rozmowę ze świadkiem historii mogli ćwiczyć rozmowę ze świadkiem historii.

Józef Parys
nauczyciel historii
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
im. J. Piłsudskiego w Tarnowie

Lider przedmiotowy z historii
dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w Tarnowie

 

Liczba wejść: 39554, od Data publikacji 11.02.2014
do góry