Nawigacja

IV edycja projektu: rok szkolny 2013/2014

Warsztaty dla uczestników IV edycji projektu „O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów” – Kraków, 24 lutego 2014 r.

24 lutego 2014 roku w godz. 11.00-15.00 w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie  odbyły się warsztaty dla uczestników IV edycji projektu „O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów”. W zajęciach wzięła udział młodzież ze szkół krakowskich (IV LO, XVI LO, XXVI LO, ZPSS) i Olkusza (IV LO) wraz ze swymi nauczycielami - opiekunami.

Pan Grzegorz Jeżowski z Muzeum Historii Miasta Krakowa Oddział ul. Pomorska 2 zaprezentował zebranym projekt „Ocalić od zapomnienia” – spotkania ze świadkami historii. Pani Aleksandra Szemioth, prezes Krakowskiego Oddziału Związku Sybiraków, przedstawiła działania w projekcie „Jeżeli ja zapomnę o nich… – dlaczego musimy pamiętać”. Następnie pracownicy Referatu Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie: dr Marcin Chorązki, Dariusz Gorajczyk przeprowadzili warsztaty przygotowujące uczniów do przeprowadzeniu notacji.  Zajęcia podzieloe były na część praktyczną i ćwiczenia: sposób rozmowy ze świadkiem („oswojenie” z kamerą), stworzenie odpowiednich warunków technicznych (oświetlenie, głos) oraz zagadnienia prawne – wykorzystanie wizerunku świadka. Prelegenci przedstawili przykłady wadliwych, źle przeprowadzonych notacji oraz tych poprawnych, wzorcowych, a na zakończenie przeprowadzili ćwiczenia z kamerą.

Na przełomie marca i kwietnia młodzież będzie spotykać się już ze świadkami historii.

                    Jarosław Szarek – koordynator projektu

z REH OBEP IPN Kraków

 

Liczba wejść: 39512, od Data publikacji 10.03.2014
do góry