Nawigacja

IV edycja projektu: rok szkolny 2013/2014

Relacja z przebiegu spotkań w ramach projektu „O tym nie można zapomnieć..” dla uczniów i nauczycieli ze szkół na Podlasiu

W związku z projektem edukacyjnym „O tym nie można zapomnieć...- spotkania z kobietami, które przeszly piekło obozów i łagrów” 18 listopada 2013 w siedzibie białostockiego Oddziału IPN zostały zorganizowane zajęcia dla uczniów i nauczycieli. Uczestniczyło w nich 23 uczniów i 5 opiekunów  z Zespołu Szkół Mechanicznych i Gimnazjum nr 1 w Łapach, z Zespołu Szkół Zawodowych z Wysokiego Mazowieckiego, Szkoły Podstawowej  nr 34 z Białegostoku. 7-godzinne zajęcia poprowadzili: pani Marzena Pisarska – Kalisty, dyrektorka Muzeum w Tykocinie oraz pan Karol Kalisty, autor filmu „Wobec ciszy”. Uczestnicy spotkania obejrzeli film - dokument o byłych więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych, aresztowanych i wywiezionych z Tykocina w maju 1944 roku, w ramach represji po zabójstwie komendanta miejscowej żandarmerii. Ze wspomnień oraz obrazów pamięci tworzony jest przebieg wydarzeń tragicznego dnia w Tykocinie). Część spotkania poprowadził pan Tomasz Piotrowski, pracownik OBEP w Białymstoku, odpowiedzialny za prowadzenie notacji ze Świadkami Historii.

Kolejne spotkanie w ramach projektu miało miejsce 21 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach. Uczestniczyło w nim 19 uczniów i 4 opiekunów z Zespołu Szkół Mechanicznych i Gimnazjum nr 1 w Łapach oraz z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem. Zajęcia przeprowadzili: pani Anna Klimowicz, edukator z Centrum Edukacyjnego IPN im. J. Kurtyki „Przystanek Historia” (Jak przygotować się do spotkania i jak rozmawiać ze świadkiem historii) oraz pan Krzysztof  Jodczyk z OBEP IPN Białystok (Jak dokumentować wypowiedzi świadka historii).

Organizatorem obydwu spotkań był koordynujący projekt w OBEP w Białymstoku, pan Andrzej Muczyński.

 

Liczba wejść: 39537, od Data publikacji 10.03.2014
do góry