Nawigacja

IV edycja projektu: rok szkolny 2013/2014

Ogólnopolska prezentacja najciekawszych fragmentów notacji nagranych przez zespoły uczniowskie w ramach projektu „O tym nie można zapomnieć..." w dniach 3-6 czerwca 2014. w Centrum Edukacyjnym IPN im. J. Kurtyki „Przystanek Historia”

64. zespoły z całej Polski (w tym 46 z woj.mazowieckiego) wystąpiły w tych dniach przed swoimi rówieśnikami  i nauczycielami z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak też przed byłymi więźniarkami obozów i łagrów oraz komisjami złożonymi z ekspertów: pracowników Sekcji Notacji IPN, pracowników współpracujących w projekcie muzeów oraz reprezentantki Fundacji „Ja Kobieta".

Wśród notacji przygotowanych przez uczniów wiele jest na bardzo dobrym poziomie technicznym. Opowieści byłych więźniarek i łagierniczek chwytają za gardło, są świadectwem przeżyć pokolenia, które już odchodzi. Młodzież również zdaje sobie z tego sprawę. Każdy zespół występując przez publicznością, dziękował osobie, która zgodziła się spotkać z wcześniej nie znanymi jej ludźmi, poświęcić swój czas i podzielić się wspomnieniami z najbardziej tragicznych chwil swojego życia. Wielu młodych ludzi obiecywało, że nie pozwoli tym wspomnieniom zaginąć, że będzie kontynuować pielęgnowanie tej trudnej, ale jakże ważnej pamięci o dniach II wojny światowej. Wielu mówiło o zmianie w myśleniu o przeszłości, która nastąpiła w nich po spotkaniu się z byłą więźniarką obozu koncentracyjnego lub łagru.

Podczas finałowego spotkania projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć... spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów” miało miejsce przekazanie prac Marii Hiszpańskiej-Neumann.

 

 

 

Liczba wejść: 39936, od Data publikacji 17.06.2014
do góry