Nawigacja

IV edycja projektu: rok szkolny 2013/2014

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu

W dniu 27 czerwca 2014 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu.

W obecności dyrektora szkoły p. Michała Luźniakowskiego, zaproszonych gości, Rady Pedagogicznej oraz uczniów nastąpiło wręczenie dyplomów Marcelinie Hajduk, Anecie Kawczyńskiej, Małgorzacie Cieślak, Dominice Grzechyni, Aleksandrze Kowalewskiej. Uczennice brały udział w projekcie „O tym nie można zapomnieć… - spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów”.  Podczas uroczystości został zaprezentowany film pt. „Syberianki”, który został zrealizowany w ramach projektu.  Młodzież z zainteresowaniem i w skupieniu oglądała projekcję. 

Wśród zaproszonych gości były panie: Lila Kukulska i Helena Pietrzycka - bohaterki filmu.  Panie, oprócz kwiatów, zostały nagrodzone gromkimi brawami.  Uczniowie wstali i spontanicznie zaintonowali im „Sto lat..”. Była to niezwykła i wzruszająca uroczystość.

                                   Joanna Cwonda-Kustosik, nauczycielka historii i WoS-u

                                   w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zgierzu

Liczba wejść: 38672, od Data publikacji 15.07.2014
do góry