Nawigacja

"O tym nie można zapomnieć… – spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej". VIII edycja projektu. Rok szkolny 2017/2018

Seminarium „Totalitaryzmy XX wieku i ich konsekwencje społeczne" - Warszawa 19-20 października 2017 r.

W dniach 19-20 października w Centrum Edukacyjnym IPN im. J. Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie zespoły uczniowskie i ich nauczyciele-opiekunowie (ogółem 200 osób), uczestniczący w projekcie „O tym nie można zapomnieć…”, wzięli udział w seminarium „Totalitaryzmy XX wieku i ich konsekwencje społeczne".

Zgromadzeni wysłuchali następujących wykładów: „Geneza nazizmu i jego konsekwencje społeczne dla Niemców" dr. Pawła Kosińskiego z BBH IPN oraz "Totalitaryzm radziecki" Anny Klimowicz z BEN IPN.

Pani Maria Pisarska – Kalisty, kierująca Muzeum w Tykocinie, w wystąpieniu pt. "Koszmarny początek w KL Ravensbrȕck", przedstawiła młodzieży losy mieszkańców niewielkiego miasteczka jako przykład losów większości polskiego społeczeństwa w czasie II wojny światowej.  W maju 1944 r. wszyscy dorośli mieszkańcy Tykocina zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych.

Uczestnicy seminarium obejrzeli także film dokumentalny w reż. Karola Kalistego pt. "Trzy dni poza domem", który jest relacją z wizyty w tykocińskim muzeum pana Janusza Rakowicza, urodzonego w styczniu w 1945 r. na terenie obozu koncentracyjnego w Ravensbrȕck. Następnie mieli okazję poznać osobiście pana Rakowicza, usłyszeć historię jego i matki oraz dowiedzieć się, jak obóz koncentracyjny wpłynął na jego osobę i życie.

Liczba wejść: 3660, od Data publikacji 24.10.2017
do góry