Nawigacja

"O tym nie można zapomnieć… – spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej". VIII edycja projektu. Rok szkolny 2017/2018

Seminarium „Jak i po co opowiadać o tragediach II wojny światowej?" w ramach VIII edycji projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć… - spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów” pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhausner-Dudy

23 lutego 2018 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. J. Kurtyki Przystanek historia odbyło się spotkanie zorganizowane przez Biuro Edukacji Narodowej IPN.

P R O G R A M

10.00 – 10.10 

Powitanie, przedstawienie gości; przypomnienie harmonogramu projektu
i zadań do realizacji.  - Anna Klimowicz, autorka i koordynatorka projektu.

10.10 – 11.40

Psychologiczne konsekwencje pobytu w obozach i łagrach - wykład dr Ewy Wojtyny z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

11.40 – 12.00

Przerwa

12.00– 12.30             

Świadek czasu pogardy - projekcja filmu Andrzeja Machnowskiego.

 

12.30–13.10                       

Rozmowa z reżyserem filmu oraz jego bohaterką, Aliną Dąbrowską.

13.10 – 13.50

Przerwa na lunch

14.00 – 15.30

 

Dokumentowanie historii z różnych perspektyw – wystąpienie objaśniające tajniki pracy nad dokumentem filmowym Władysława Jurkowa, reżysera, inicjatora i realizatora projektu Treblinka – Prawda i Pamięć Fundacji Wyższej Szkoły Artystycznej – Homo Faber oraz współtwórcy filmu dokumentalnego Sekret Johanny związanego z tematyką obozów koncentracyjnych w Ravensbrück i Auschwitz.

15.30 – 15.45

Anna Klimowicz, BEP IPN Centrala; zakończenie i podsumowanie spotkania.

 

Liczba wejść: 2998, od Data publikacji 06.03.2018
do góry