Nawigacja

"O tym nie można zapomnieć… – spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej". VIII edycja projektu. Rok szkolny 2017/2018

Finałowe prezentacje projektu w dniach 4,5,7 i 18 czerwca 2018 r.

Na zdjęciu: Grupa uczniów i nauczycieli-opiekunów zespołów wraz z kilkoma zaproszonymi świadkami historii, którzy wzięli udział w prezentacji najciekawszych fragmentów notacji historycznych w jednym z czterech dni finałowych prezentacji  - 7 czerwca 2018 r. w CE IPN „Przystanek historia” w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

Lista szkół w finale, ósma edycja, 2017/18 r.

Nazwa szkoły

Imię
i nazwisko nauczyciela:

Termin prezentacji finałowej

Liczba uczniów

Miejsce

podczas prezentacji finałowej

LXXXIII (83.) LO

im. E. Konopczyńskiego

 

 

Anna Krzykowska

 

4 czerwca

12

II miejsce ex aequo (notacja z p. dr Różą Krzywobłocką- Laurów)

LXVII (62.) Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im.  Gen. Andersa

 

Dorota Rutkowska- Zając

 

4 czerwca

24

 

Gimnazjum przy Autorskim Liceum Ogólnokształcące nr 42 w Warszawie

 

Ewa Bednarczyk

 

4 czerwca

10

III miejsce (notacja z p. Aliną Dąbrowską)

46 LO im. Stefana Czarnieckiego

 

Mirosława Chmielewska-Dryszel

 

4 czerwca

9

II miejsce ex aequo (notacja
z p. Alicją Kubecką)

Zespół Szkół
im. Leokadii Bergerowej

 

Zdzisława Rycyk -Lubaś

 

4 czerwca

4

I miejsce - notacja
z p. Teresą Krowicką

Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Dąbrowskiej
w Katowicach

Barbara Żmija

4 czerwca

5

 

ZSO; 27 LO

Lublin

 

Cezary Dmowski

5 czerwca

8

II miejsce ex aequo- notacja z p. Haliną Górską

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Świdniku

Katarzyna Mądrachowska

 

5 czerwca 

5

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej

 

Grzegorz Gębka

Ewa Mochol

 

5 czerwca

5

IV miejsce – notacja z p. Zdzisławem Badio

III Liceum Ogólnokształcące

im. Unii Lubelskiej

Aneta Teterycz

 

5 czerwca

5

I miejsce – notacja
z p. Zdzisławem Badio

Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące
w Komornicy

 

Marcin Gągolewski

 

5 czerwca

20

II miejsce ex aequo- notacja
z p. Aliną Dąbrowską

V miejsce – notacja
z p. Czesławem Czarkowskim

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Pomaturalnych

Ewa Węgrzecka

Agnieszka Głodała

7 czerwca

5

 

Publiczne Gimnazjum
w Rzeczniowie

Krysia Kaca

Ewa Węgrzecka

 

7 czerwca

21

I miejsce - notacja z p. Marią Stroińską

Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego

 

Ewelina Kościesza

 

7 czerwca

9

V miejsce, zespół 1  - notacja
z p. Barbarą Piotrowską

Zespół Szkół

w Legionowie

Gimnazjum nr 4

Marcin Kościesza
 

7 czerwca

25

II miejsce: zespół 5  - notacja
z p. Marianną Danutą Janowską

 

Gimnazjum im. J. K. Branickiego w Zespole Szkół i Przedszkole
w Tykocinie

 

 

Ireneusz

Przeździecki

7 czerwca

15

IV miejsce  - notacja z p. Leokadią Nowik)

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

 

 

Justyna Bieryło

 

7 czerwca

5

III miejsce - notacja z p. Zenonem Puchalskim

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PWSZ  

                                                                    

Małgorzata Fijałkowska

7 czerwca

12

 

LXIII (63.) LO im. Lajosa Kossutha

Dorota Myśliwska

7 czerwca

10

 

Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego

LO im. W. Milewicza

Aneta Tarnowska-Wilczyńska

 

18 czerwca

7

Wyróżnienie za notację z p. Ireną Persak

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach

 

Joanna Mędza

 

18 czerwca

5

II miejsce - notacja z p. Haliną Witkowską

Gimnazjum im. Konstantego Mikołaja Radziwiłła

Magdalena Zalewska

Agnieszka Dudek

 

18 czerwca

19

III miejsce - notacja z p. Barbarą Piotrowską

Gimnazjum nr 134 w Warszawie przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 4

Piotr Miśkiewicz

 

18 czerwca

5

 

Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

 

Beata Barakszyn

18 czerwca

8

 

Zespół Szkół Technicznych
im. T. Kościuszki w Wysokiej

Anna Trawka

18 czerwca

4

IV miejsce - notacja z p. Marią Wilkoń

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Rzeszowie

Monika Flaga

 

 

18 czerwca

4

 

Zespół Szkół Publicznych
w Rymanowie

Beata Suwała-Szczechowska

18 czerwca

5

 

Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
w Jarosławiu

Danuta Krasicka

 

 

18 czerwca

5

 

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

Dorota Bałuka

 

18 czerwca

4

 

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego
w Leżajsku

dr Dariusz Półćwiartek

18 czerwca

5

 

Salezjański Zespół Szkół Publicznych

„Don Bosko”

Katarzyna Jendrusiewicz

18 czerwca

5

I miejsce i  V miejsce -
notacja z p. Walentyną Nikodem

               

 

Liczba wejść: 1862, od Data publikacji 05.07.2018
do góry