Nawigacja

"O tym nie można zapomnieć… – spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej". IX edycja projektu. Rok szkolny 2018/2019

"O tym nie można zapomnieć… – spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej". IX edycja projektu. Rok szkolny 2018/2019

(fot. M. Foks)

Czas realizacji:  20 września 2018 r. –  14 czerwca 2019 r.

Harmonogram :

Termin

 

Działanie

 

Wrzesień 2018

 

I etap szkolny ogólnopolskiego konkursu recytatorsko-krasomówczego

W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów – Lublin, Muzeum na Zamku

 – przeprowadzenie eliminacji szkolnych przesłanie drogą pocztową lub faxem karty zgłoszenia do 15.10.2018.

Na adres:

W Lublinie:

ewa.mochol@interia.pl

W Warszawie:

a.krzykowska@konopczynski.com

 

do 5 października 2018

 

Zgłaszanie się nauczycieli i uczniów do projektu poprzez przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres: anna.klimowicz@ipn.gov.pl

Poszukiwanie kolejnych świadków historii – byłych więźniarek i więźniów obozów koncentracyjnych i deportowanych  – uzupełnianie bazy danych.

23 października 2018

g. 11.00- 15.30

CE IPN „Przystanek Historia”

Warszawa

1. seminarium otwierające projekt:

wystąpienia reprezentantów instytucji współpracujących: UdsKiOR, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Koła Ravensbrüczanek, Związku Sybiraków, Muzeum Więzienia Pawiak; Stowarzyszenia Więźniów- Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych.

 

 

16 października 2018 r.

  • Liceum Ogólnokształcące
    im. E. Konopczyńskiego

w Warszawie (woj. mazowieckie);

  • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej
    w Lublinie (woj.. lubelskie)

II etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu recytatorsko-krasomówczego

W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów

 

 

19 października 2018 r.

Zamek Lubelski w Lublinie

 

Finał ogólnopolskiego konkursu recytatorsko-krasomówczego

W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów

23 listopada 2018 r.

10.30 – 16.00

CE IPN „Przystanek Historia”

2. seminarium na temat: Totalitaryzmy XX wieku
i ich konsekwencje społeczne
z udziałem historyków, świadków historii, nauczycieli, uczniów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników miejsc pamięci (przy okazji oprowadzenie po wystawie, wspólne obejrzenie fragmentów filmu dokumentalnego).

 

Październik/listopad 2018 r.

Wizyta uczniów z nauczycielem w miejscu pamięci – przygotowanie relacji z tej wizyty, zgromadzenie
i przesłanie dokumentacji (zdjęć, kart zadaniowych
od uczniów) do koordynatora IPN. Przeprowadzenie przez nauczyciela w szkole cyklu lekcji nt obozów i łagrów
i przesłanie do koordynatora informacji zwrotnej
nt. scenariusza zajęć i materiałów do lekcji.

Listopad 2018

CE IPN „Przystanek Historia”

 

 

Przygotowanie i przesłanie przez uczniów eseju nt.  Dlaczego pomimo upływu lat, wciąż mówi się o zbrodniach totalitaryzmów XX wieku? lub Społeczne konsekwencje II wojny światowej (esej w formie elektronicznej o objętości od 2 do 3 tys. znaków bez spacji) lub listu adresowanego do nieznanego ale żyjącego świadka historii.

 

23 listopada 2018 r.

CE IPN „Przystanek Historia”

 

3. seminarium nt. Jak i po co opowiadać
o tragediach II wojny światowej?
z udziałem psychologa, reżyserów filmów dokumentalnych, pracowników muzeów, świadków historii.

 

Grudzień 2018

 

 

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli: Jak przygotować i przeprowadzić wywiad ze świadkiem historii? (2 x 3 godz. – część dotycząca komunikacji interpersonalnej i część techniczna obejmująca wskazówki nagrywania wywiadu kamerą.)

Grudzień 2018

18 grudnia 2018 (środa)

CE IPN „Przystanek Historia”

 

 

Spotkanie wigilijne przygotowane przez uczniów
dla zaangażowanych w projekt świadków historii

10 lutego 2019

Powązki Wojskowe, Warszawa

 

 

Udział pocztów sztandarowych oraz reprezentacji uczniów szkół biorących udział w projekcie w uroczystościach upamiętniających deportację Polaków z Kresów na Daleki Wschód.

 

Luty, marzec, kwiecień 2019

 

Indywidualne spotkania uczniów ze świadkami historii – nagrywanie notacji;

Wizyta na Powązkach Wojskowych – posprzątanie terenu wokół pomnika i mogił.

opcjonalnie: opracowanie i wykonanie wystawy historycznej nt. Totalitaryzmy XX wieku i ich konsekwencje społeczne, którą uczniowie zaprezentują podczas seminarium. Wystawa powinna składać się z max. 5 paneli.

 

kwiecień – maj 2019

 

 

Wyjazd do miejsca pamięci - byłego obozu w Ravensbrück z nagrodzonymi i wyróżnionymi w VIII edycji projektu

 

 

do końca kwietnia  2019

 

Opracowywanie materiałów. Prezentacja projektu w szkole – przesłanie relacji w formie elektronicznej
do koordynatorów oddziałowych – zdjęcia, wypowiedzi uczniów i nauczycieli;

 

 

do 12 maja 2019

 

Prezentacja projektu w szkole – przesłanie relacji w formie elektronicznej do koordynatorów oddziałowych – zdjęcia, wypowiedzi uczniów i nauczycieli; zebranie i uporządkowanie relacji; prezentacja  organizowana przez Oddziały BEP. Wybór 1-3 zespołów
do ogólnopolskiej prezentacji finałowej.

10-14 czerwca 2018

 

Ogólnopolska prezentacja finałowa w Warszawie

 

 

Partnerzy projektu:

 

Liczba wejść: 2112, od Data publikacji 18.10.2018
do góry