Nawigacja

"O tym nie można zapomnieć… – spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej". IX edycja projektu. Rok szkolny 2018/2019

Uroczyste otwarcie IX edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć…- spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej” - Warszawa, 23 października 2018

(fot. M. Foks)

Biuro Edukacji Narodowej IPN

zaprasza na

uroczyste otwarcie IX edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

O tym nie można zapomnieć…- spotkania z osobami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas
II wojny światowej”.

23 października 2018 r. w g. 10.30 – 15.00

Centrum Edukacyjne IPN im. J. Kurtyki Przystanek Historia przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Godzina

                                         Osoba i temat wystąpienia

10.30 – 10.45

Adam Hlebowicz, Dyrektor BEN IPN; powitanie gości i podsumowanie projektu z perspektywy BEN IPN.

10. 45 – 11.00

Anna Klimowicz, autorka i koordynatorka projektu, BEN IPN.

O projekcie „O tym nie można zapomnieć..” z perspektywy koordynatora.

11.00-11.15

Katarzyna Kyc, koordynatorka projektu w OBEN IPN, Rzeszów.

O projekcie „O tym nie można zapomnieć..” z perspektywy koordynatora oddziałowego.

11.15-11.30

Magdalena Todorczuk, koordynatorka projektu w OBEN, Białystok.

O projekcie „O tym nie można zapomnieć..” z perspektywy koordynatora oddziałowego.

11.30-11.45

Stanisław Zalewski, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Obozów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Dlaczego pomimo upływu lat powinniśmy pamiętać o II wojnie światowej?

11.45-12.00

Stanisław Sikorski, prezes Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków.

Jak utracone przez wojnę dzieciństwo wpływa na życie człowieka?

12.00 – 12.15

Alicja Świerczyńska – Gawlikowska oraz Alina  Dąbrowska - reprezentantki warszawskiego Koła

Ravensbrüczanek. Czego nauczyły moje pokolenie doświadczenia II wojny światowej?

12.15 – 12.30

dr Róża Laurów, prezeska Stowarzyszenia Więźniów – Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych. W jaki sposób wojna wpłynęła na mój los oraz los wielu innych dzieci,
które doświadczyły obozowej traumy?

12.30-12.45

Przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

  12.45 – 13.45

Catering

13.45-14.00

Kamil Reichel; Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau). Prezentacja Teki Edukacyjnej 75 lat po Aktion Reinhardt- współczesna pamięć o Zagładzie Żydów polskich

14.00-14.15

Maria Pisarska- Kalisty; Muzeum z Tykocina.

Tragiczny los społeczeństwa polskiego w czasach II wojny światowej na przykładzie dramatu mieszkańców miasteczka Tykocin.

14.15-14.30

Barbara Oratowska; Muzeum Martyrologii Pod zegarem

Muzeum Martyrologii Pod Zegarem - oddział Muzeum Lubelskiego - jako miejsce pamięci.

14.30 – 14. 45

Aleksandra Kalisz, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau).

Prezentacja interaktywnej lekcji edukacyjnej dedykowanej dla uczniów Obywatele Polscy w KL Auschwitz.

14.30-14.45

Joanna Gierczyńska, Muzeum Więzienia Pawiak.

Sylwetki zasłużonych Polek i Polaków - najsłynniejszych więźniów i więźniarek Pawiaka w czasie II wojny światowej.

14.45 – 15.00

Anna Klimowicz, BEN IPN.

Podsumowanie, podziękowanie, zakończenie

Projekt jest objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Partnerzy projektu:

 

 

Liczba wejść: 9828, od Data publikacji 19.10.2018
do góry