Nawigacja

"Opowiem ci o wolnej Polsce. Spotkania młodzieży ze świadkami historii"

I Edycja projektu – rok szkolny 2007/2008

W dniach 2–3 czerwca 2008 r. odbył się w Warszawie ogólnopolski finał projektu edukacyjnego „Opowiem Ci o wolnej Polsce... – spotkania młodzieży ze świadkami historii”, realizowanego w roku szkolnym 2007/2008 przez Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Muzeum Powstania Warszawskiego.

  • Rajd Szlakiem Polskiego Państwa Podziemnego po Warszawie, 24 września 2005 r., ppor. Tadeusz Wiśniewski hm. ps. „Wilk”, Batalion „Zośka” opowiada o swoich doświadczeniach z lat 1939–1944 Autor zdj.: Leszek Rysak
    Rajd Szlakiem Polskiego Państwa Podziemnego po Warszawie, 24 września 2005 r., ppor. Tadeusz Wiśniewski hm. ps. „Wilk”, Batalion „Zośka” opowiada o swoich doświadczeniach z lat 1939–1944 Autor zdj.: Leszek Rysak
 
 Do udziału w projekcie zgłosili się uczniowie z ponad 900 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Ich zadaniem było zdobycie wiedzy o wydarzeniach z najnowszej historii Polski poprzez spotkania z osobami zaangażowanymi w różne formy oporu przeciw nazizmowi i komunizmowi w latach 1939–1989. Uczniowie przeprowadzili z wybranymi osobami wywiady, rejestrowali je w formie audio lub video, a następnie prezentowali zgromadzony materiał w formie wystawy, filmu, spektaklu czy prezentacji multimedialnej.

2 czerwca 2008 r. uczniowie, którzy przyjechali na finał, zaprezentowali swoje projekty w sali balowej Hotelu Europejskiego. Prace obejrzeli zaproszeni eksperci: wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Merta, dziennikarz i dyrektor I Społecznego LO przy ul. Bednarskiej w Warszawie Jan Wróbel, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego dr Paweł Ukielski, naukowcy pracujący w Instytucie Pamięci Narodowej: dr hab. Antoni Dudek i dr Władysław Bułhak, naczelnik wydziału dydaktycznego MPW dr Karol Mazur oraz dziennikarka Anka Grupińska. Eksperci bardzo ciepło i z uznaniem opowiadali o prezentowanych projektach i podkreślali znaczenie wykonanej pracy, podczas której uczniowie zmienili się w profesjonalnych historyków zbierających, utrwalających i opracowujących relacje świadków historii.

Następnego dnia uczestnicy finału spotkali się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Po oficjalnym rozpoczęciu kolejnego dnia finału, podczas którego do młodzieży zwrócili się: prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Janusz Kurtyka, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego dr Paweł Ukielski oraz dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej dr Jacek Strzemieczny, uczniowie mieli okazję posłuchać ciekawych i barwnie opowiedzianych relacji satyryka Jacka Fedorowicza i aktorki Aliny Janowskiej, którzy tym razem wystąpili w roli świadków historii. Ich relacje dopełnił swoimi refleksjami dr Andrzej Kunert.

Ostatnim punktem programu była konferencja prasowa wybranych uczniów, którzy brali udział w projekcie. Wszyscy oni zgodnie podkreślali wartość, jaką wynieśli ze swojej pracy: poznanie „niepodręcznikowej” historii i zetknięcie się z emocjami, jakie towarzyszą wspomnieniom świadków.
 
 
PARTNERZY PROGRAMU
 

   
Liczba wejść: 46469, od Data publikacji 30.08.2007
do góry