Nawigacja

Patroni naszych ulic

PATRONI NASZYCH ULIC w Warszawie, Gorzowie Wielkopolskim i Głownie

Z okazji Święta Niepodległości broszurki o patronach ulic trafiły do kolejnych mieszkańców polskich miast. 44 Warszawska Drużyna Harcerzy „KEDYW” im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej relacjonuje:

„Roznieśliśmy, od drzwi do drzwi, blisko 300 broszur informacyjnych o generale Nilu. Od dziś wszyscy zamieszkujący przy ul. gen. Fieldorfa wiedzą jak wspaniałą osobą i bohaterem był nasz patron.”

W Gorzowie Wielkopolskim mieszkańcy ulic: Sosnkowskiego, Pileckiego, Fieldorfa i Okulickiego również mieli okazję poznać patronów swoich ulic dzięki akcji 230 Gorzowskiej Drużyny Harcerzy „Rysie” przeprowadzonej w ramach organizowanego przez ZHR Tygodnia Patriotycznego.

Również w ramach Tygodnia Patriotycznego harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Głownie roznieśli broszurki mieszkańcom ulicy Popiełuszki w swojej miejscowości.
 

Liczba wejść: 39997, od Data publikacji 19.11.2013
do góry