Nawigacja

Patroni naszych ulic

PATRONI NASZYCH ULIC w Nowym Sączu i Bydgoszczy

W kolejnych miastach mieszkańcy dostali książeczki o patronach swoich ulic.

Harcerki i harcerze z 2 Nowosądeckiej Drużyny Wielopoziomowej „Płomienie” ZHP pomimo zawiei i zamieci śnieżnej roznieśli broszurki mieszkańcom ulic Piłsudskiego, Okulickiego i Fieldorfa w Nowym Sączy.

Harcerki z 10 Bydgoskiej Drużyny Harcerek „Aqua” ZHR zapoznały mieszkańców ulicy Piłsudskiego w Bydgoszczy z sylwetką ich patrona. Tak piszą w swojej relacji:

 

Dnia 7 grudnia 2013 harcerki z 10 Bydgoskiej Drużyny Harcerek „AQUA” im. Janiny Bartkiewicz „Bartek” spotkała się w nieco innych okolicznościach niż zazwyczaj.

Tego dnia harcerki wzięły udział w akcji „Patroni naszych ulic” organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej.

Spośród ulic w Bydgoszczy wybrałyśmy ulicę ks. Jerzego Popiełuszki. To właśnie do mieszkań na tej ulicy postanowiłyśmy dostarczyć przygotowane przez IPN broszurki.

Zadanie udało nam się wykonać sprawnie, a książeczki z biografią ks. Jerzego Popiełuszki trafiły do wszystkich mieszkańców.

Teraz nie tylko harcerki z naszej drużyny znają lepiej biografię ks. Popiełuszki, ale i mieszkańcy ulicy nazwanej jego imieniem. Poznałyśmy również nowy zakątek naszego miasta, gdyż w okolicy, w której znajduje się ta ulica nie działa nasza drużyna.

Po niespełna godzinnej akcji usatysfakcjonowane, bogatsze o nowe doświadczenia rozeszłyśmy się do domów.

 

W obu miastach harcerki i harcerze zachęcali również również mieszkańców do włączenia się w akcję Zapal Światło Wolności poprzez rozdawanie naklejek i ulotek promujących akcję.

 

 

Liczba wejść: 39598, od Data publikacji 03.12.2013
do góry