Nawigacja

Sejm Dzieci i Młodzieży

XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

1 czerwca odbyła się XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, podczas której młodzi posłowie przegłosowali uchwałę dotyczącą miejsc pamięci - materialnego świadectwa wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości. Dzień wcześniej mieli okazję poznać wybrane miejsca pamięci związane z historią najnowszą znajdujące się w Warszawie.

W tegorocznym projekcie realizowanym przez Kancelarię Sejmu RP we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji wzięło udział 626 zespołów, które w swoim regionie znalazły miejsca pamięci i  starały się upowszechnić wiedzę o nich w społeczności lokalnej. Doświadczenia i wnioski z realizacji projektów znalazły odzwierciedlenie w uchwale. Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie za rok.

Tekst uchwały i stenogram z posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży znajduje się na stronie https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2016.nsf/home.xsp

 

Liczba wejść: 13163, od Data publikacji 12.06.2016
do góry