Nawigacja

Materiały

Zasady oceniania debaty

Debatę oceniają jurorzy (min. 3) oraz ekspert.

 • Jurorzy
  Jurorzy
 • Jurorem może być osoba, której wiedza historyczna pozwala ocenić wartość i poprawność merytoryczną wystąpień mówców.
 • Każdy  z  jurorów  ocenia  debatę  na  karcie  oceny.  Każdy  mówca  może  zdobyć 20  punktów  (8  za  formę  wypowiedzi  i  12  za  jej  treść),  dodatkowo  drużyna  jako zespół może zdobyć 20 punktów, czyli łącznie każdy z jurorów może przyznać każdej z drużyn od 0 do 100 punktów.
 • Jeżeli mówca czyta swoją wypowiedź z kartki, ocenę treści jego wypowiedzi każdy z jurorów dzieli przez 2 i przyznaje tylko tę połowę punktów.
 • Ekspertem może być osoba znająca zasady debaty oksfordzkiej obowiązujące w turnieju; ekspertem może być marszałek debaty.
 • Ekspert ocenia „czystość” debaty po względem przestrzegania zasad debaty oksfordzkiej obowiązujących w projekcie.
 • Od punktów przyznanych przez każdego z jurorów odejmowane są punkty eksperckie.
 • Po  przeliczeniu  wszystkich  punktów  u  każdego  z  jurorów  drużyna  wygrywa, przegrywa  lub  remisuje.  Debatę  wygrywa  drużyna,  która  miała  więcej  wygranych niż przegranych. W przypadku jednakowej liczby wygranych i przegranych debatę uznaje się za remisową (w fazie grupowej).
 • Za wygraną debatę w fazie grupowej drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegraną 0, za remis obie drużyny otrzymują po 1 punkcie.
 • Awans  do  dalszego etapu  Turnieju  uzyskuje określona regulaminem turnieju liczba  drużyny  z  każdej  grupy,  które  uzyskały najwięcej  punktów. W  przypadku  równej  liczby  punktów „meczowych”  o  awansie decyduje suma „małych” punktów przyznanych przez członków Komisji Jurorskiej.
 • Na dalszych etapach turnieju w przypadku remisu w „dużych punktach” następuje zsumowanie „małych punktów” przyznanych przez jurorów. Jeżeli nadal jest remis, następuje dogrywka.
 • Dogrywka polega na wystąpieniu 2 mówców (po jednym z każdej ze stron – drużyny wybierają mówców spośród siebie). Temat dogrywki mówcy losują z przygotowanej wcześniej puli. Każdy z mówców wypowiada się 2 razy i ma za każdym razem 60 s na wypowiedź. Jurorzy oceniają dogrywkę w systemie: wygrana-przegrana.

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 3908, od Data publikacji 14.08.2017
do góry