Nawigacja

Materiały

Zasady debaty oksfordzkiej w Turnieju Debat Historycznych

W Turnieju Debat Historycznych przyjęte zostały zasady debaty oksfordzkiej obowiązujące również w innych ogólnopolskich projektach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  • Drużyna
    Drużyna

 

DRUŻYNA

W TDH biorą udział drużyny 4-osobowe reprezentujące szkołę ponadgimnazjalną pod opieką nauczyciela.

 

STRONY DEBATY

Drużyna Propozycji – broni postawionej tezy

Drużyna Opozycji – stara się obalić postawioną tezę

O stronach decyduje losowanie, które przeprowadza marszałek, zwykle 15 min. przed rozpoczęciem debaty.

 

ROLE MÓWCÓW

Mówcy prezentują swoje wypowiedzi zgodnie ze swoją rolą.

  • I mówca – definiuje tezę, przedstawia strategię swojej drużyny, ew.rozpoczyna argumentację
  • II mówca – przedstawia argumentację swojej drużyny, może odnieść się do argumentacji strony przeciwnej
  • III mówca – zbija argumenty przeciwnika
  • IV mówca – podsumowuje argumentacje swojej strony

 

CZAS MOWY

Każdy mówca ma 4 lub 5 minut na swoją wypowiedź. Odmierzanie czasu rozpoczyna się po wygłoszeniu przez mówcę inwokacji. Po dźwięku sygnalizującym koniec czasu mówca ma prawo jedynie
powiedzieć „dziękuję”, próba powiedzenia czegokolwiek więcej będzie skutkowała odebraniem głosu i przyznaniem punktów ujemnych.

 

CZAS CHRONIONY

Pierwsze i ostatnie 30 sekund wypowiedzi każdego mówcy stanowi „czas chroniony”. W tym czasie mówca nie ma obowiązku przyjmować pytań ani informacji, natomiast drużyna przeciwna ma prawo je zgłaszać.

 

PYTANIA I INFORMACJE

Każdy mówca ma obowiązek przyjąć łącznie 2 pytania/informacje, o ile takie zostaną zgłoszone przez stronę przeciwną. To mówca decyduje czy i w jakim momencie dopuszcza do głosu osobę zgłaszającą pytanie/informację, jednak zgłoszenie to musi być wyraźne i oczywiste (można opuścić rękę w momencie otrzymania głosu, bądź wyraźnej informacji mówcy, że widzi zgłoszenie i wróci do niego później).

 

POROZUMIEWANIE SIĘ W RAMACH DRUŻYNY

Możliwe jest tylko wyłącznie na piśmie. Szepty i rozmowy po upomnieniu przez marszałka skutkują punktami ujemnymi.

 

KORZYSTANIE Z TABLETÓW, LAPTOPÓW, TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Nie jest dozwolone. Skutkuje punktami ujemnymi.

 

KORZYSTANIE Z WŁASNYCH NOTATEK

Jest dozwolone, natomiast jeśli – w ocenie jurorów – mowa jest odczytana z kartki skutkuje to przyznaniem mówcy jedynie połowy należnych mu punktów w kategorii „treść”.

 

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 3456, od Data publikacji 14.08.2017
do góry