Nawigacja

Materiały

Przykłady tez debat historycznych

Wybór tez z regionalnych Turniejów Debat Historycznych 2016/17:

 • teza
  teza
 • Akt 5 Listopada 1916 był punktem przełomowym w drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Roman Dmowski był ważniejszym polskim politykiem niż Józef Piłsudski
 • Józef Piłsudski miał większe zasługi dla odbudowy niepodległego państwa polskiego niż Roman Dmowski.
 • Józef Piłsudski odegrał najważniejszą rolę w procesie odzyskania niepodległości przez Polskę po I wojnie światowej.
 • Sukces Powstania Wielkopolskiego był przede wszystkim wynikiem korzystnej sytuacji międzynarodowej.
 • Traktat ryski z 1921 r. odpowiadał polskiej racji stanu 
 • Kształt granic II Rzeczypospolitej był przede wszystkim sukcesem polskiej dyplomacji.
 • Zamach majowy Józefa Piłsudskiego korzystnie wpłynął na rozwój II Rzeczpospolitej
 • Zamach majowy z 1926 r. skonsolidował polskie społeczeństwo 
 • Powstanie Gdyni było największym sukcesem II RP
 • Powstanie COP było największym sukcesem II RP.
 • Decyzja Polski o przeciwstawieniu się III Rzeszy w 1939 roku była słuszna
 • Konstytucja Kwietniowa była adekwatna do potrzeb II RP.
 • Przyłączenie Zaolzia do Rzeczpospolitej  w 1938 r. było zgodne z polską racją stanu. 
 • W 1939 roku Polska nie była przygotowana do wojny
 • Polski wysiłek zbrojny podczas II wojny światowej nie przyniósł Polsce większych pożytków.
 • Społeczeństwo polskie zdało egzamin w obliczu Holocaustu.
 • Pakt Sikorski-Majski był sukcesem politycznym rządu W. Sikorskiego.
 • „Żołnierze wyklęci” wybrali najsłuszniejszą drogę przeciwstawiania się systemowi komunistycznemu.
 • Powojenna zmiana przebiegu granic była korzystna dla Polski.
 • Pozostanie na emigracji po II wojnie światowej było najlepszym rozwiązaniem dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
 • Istnienie polskiego rządu na uchodźstwie po zakończeniu II wojny światowej nie miało znaczenia dla sprawy polskiej.​
 • Istnienie Polskiego Rządu na Uchodźstwie po II wojnie światowej miało kluczowe znaczenie dla sprawy polskiej.
 • Udział Stanisława Mikołajczyka w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej był błędem politycznym.
 • PSL Mikołajczykowskie było istotnym czynnikiem utrudniającym proces przejmowania władzy przez komunistów
 • Poznański Czerwiec i Powstanie Węgierskie w 1956 roku możemy uznać za początek końca komunizmu w Europie.
 • Październik 1956 oznaczał koniec rządów komunistycznego państwa totalitarnego w Polsce
 • List biskupów polskich do niemieckich w 1965 r. był przedwczesnym wyciągnięciem ręki do Niemców.
 • Strajki robotników w PRL były jedynie protestami ekonomicznymi.
 • Grudzień 70 można wpisać to panteonu polskich powstań narodowych
 • Bez Kościoła katolickiego nie udałoby się obalić komunizmu.
 • Kościół katolicki był najważniejszym środowiskiem opozycyjnym w PRL.
 • Gen. Jaruzelski wprowadzając stan wojenny zniszczył Solidarność i opór społeczny.
 • Komunistycznym władzom powojennej Polski udało się zniszczyć pamięć o Żołnierzach Wyklętych.
 • Okrągły stół to bardziej zwycięstwo niż klęska opozycji.
 • Przemiany polityczne w Polsce w roku 1989 to przede wszystkim wynik sytuacji geopolitycznej.
Liczba wejść: 4449, od Data publikacji 30.08.2017
do góry