Nawigacja

Materiały

Debata oksfordzka w edukacji historycznej

Prezentujemy Państwu skrót zasad debaty oksfordzkiej, która może być świetną formą edukacji historycznej. Będziemy uzupełniać ten materiał o kolejne propozycje tematyczne. Po więcej informacji o debatach oksfordzkich na tematy historyczne zapraszamy do pozostałych działów strony projektu: www.pamiec.pl/debaty.

Debata oksfordzka jest sformalizowanym rodzajem dyskusji, której podstawowym zadaniem jest wymiana myśli na temat postawionej tezy.

Debata toczy się wokół tezy. Jej uczestnikami są dwie 4-osobowe drużyny: jedna z nich staje po stronie propozycji, a jej zadaniem jest obrona tezy, druga drużyna – opozycja – ma za zadanie tezę obalić. O tym, po której stronie znajdzie się drużyna, decyduje losowanie przed debatą.

Debatę prowadzi marszałek, mówcy zabierają głos naprzemiennie: rozpoczyna mówca pierwszy po stronie propozycji, kończy mówca czwarty po stronie opozycji.

Każdy mówca ma na swoją wypowiedź 4 minuty, w trakcie których musi wypełnić swoją rolę:

I mówca – definiuje tezę, przedstawia strategię swojej drużyny, ew. rozpoczyna argumentację

II mówca – przedstawia argumentację swojej drużyny, może odnieść się do argumentacji strony przeciwnej

III mówca – zbija argumenty przeciwnika

IV mówca – podsumowuje argumentację swojej strony

Mówca drużyny przeciwnej ma prawo zgłosić pytanie bądź informację do prezentującego swoją wypowiedź mówcy, a mówca ma obowiązek przyjąć 2 zgłoszone pytania/informacje. Pytania/informacje muszą być maksymalnie krótkie i precyzyjne.

Debata może być oceniana przez komisję jurorów, bądź przez publiczność. Ważne, aby w debacie historycznej przy ocenianiu debaty wziąć pod uwagę sprawność mówców, ale również prezentowane treści.

Debata na tematy historyczne wymaga od uczniów pogłębiania swojej wiedzy, rozwija umiejętności analizowania faktów i wyciągania wniosków. W szkole można wykorzystać debatę oksfordzką na wiele sposobów:

- na lekcji

- podczas uroczystości szkolnej

- w ramach działalności koła debatanckiego

 

Kwatera Ł. Panteon Narodowy pod cmentarnym murem

Tematem debaty mogą być zagadnienia związane z pracą Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Zachęcamy do debatowania po wizycie w miejscu pamięci (miejscu, gdzie prowadzone były prace poszukiwawcze bądź miejscu upamiętniającym bohatera czy bohaterów tych prac) i/lub obejrzeniu wystawy „Kwatera Ł. Panteon Narodowy pod cmentarnym murem”.

Proponowane tezy debat:

Odnalezienie i upamiętnienie to najważniejsze formy zadośćuczynienia ofiarom komunizmu

Nie ma dziś pamięci historycznej bez nowoczesnych mediów.

Kluczowe w odkrywaniu prawdy o ofiarach zbrodni stalinowskich są osiągnięcia genetyki.

Bohaterem nie wystarczy być. Trzeba też mieć swojego kronikarza.

Debata oksfordzka z udziałem Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Konkurencyjnością SGH:

 

Rok Niepodległości

Zagadnienia związane z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości, walka granice oraz odbudowywanie państwowości to cały szereg zagadnień do debatowania.

Proponowane tezy debat:

Akt 5 Listopada 1916 był punktem przełomowym w drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Roman Dmowski był ważniejszym polskim politykiem niż Józef Piłsudski.

Traktat ryski z 1921 r. odpowiadał polskiej racji stanu.

Kształt granic II Rzeczypospolitej był przede wszystkim sukcesem polskiej dyplomacji.

 

 

 

Liczba wejść: 5620, od Data publikacji 29.12.2017
do góry