Nawigacja

Szkoła Historii Najnowszej

III ZIMOWA SZKOŁA HISTORII NAJNOWSZEJ – 3-8 marca 2014 r.

W dniach 3-8 marca 2014 r. w Kuklówce pod Warszawą odbyła się III Zimowa Szkoła Historii Najnowszej z udziałem 20 młodych badaczy historii reprezentujących ośrodki naukowe z różnych stron Polski. Idea Szkoły narodziła się w 2007 roku i od tego czasu zorganizowanych zostało już 7 edycji Szkoły Letniej i 3 edycje Szkoły Zimowej.

 • Foto: Damian Utracki
  Foto: Damian Utracki

Szkoła przeznaczona jest dla doktorantów, a w wyjątkowych wypadkach także studentów starszych lat, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z najnowszymi dziejami Polski.
W programie szkoły znalazły się wykłady wybitnych znawców historii najnowszej, dyskusje, zajęcia seminaryjne oraz warsztaty. Każdy z uczestników był zobowiązany do przygotowania i zaprezentowania 20-minutowego referatu opartego o wyniki własnych badań. Podobnie jak w latach ubiegłych referaty zaprezentowane podczas zajęć zostaną opublikowane w formie książkowej.

Kolejna edycja Szkoły Letniej zaplanowana jest na wrzesień br. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.

Program III Zimowej Szkoły Historii Najnowszej

3 III 2014

prof. Jerzy Eisler  – wykład „Rola pierwszych sekretarzy KC PZPR w systemie politycznym PRL”

dr Łukasz Kamiński, dr Władysław Bułhak – seminarium

 • Radosław Czaban, Kwestia polska na Warmii i Mazurach w pierwszej połowie XX wieku (1918–1939)
 • Marek Hańderek, Działalność Komitetu Prasy Młodych w latach 1936–1939
 • Monika Bartosiak, Strategie narracyjne w propagandzie prasy gadzinowej

4 III 2014

dr Andrzej Zawistowski – wykład „Gospodarka Polski Ludowej: podstawy, manewry, kryzysy”

prof. Andrzej Paczkowski – wykład „System nomenklatury kadr w PRL”

dr Janos Tischler – wykład „Węgry wobec kryzysu w Polsce, 1980–1982 oraz procesy transformacji w obu krajach”

dr Łukasz Kamiński, dr Władysław Bułhak – seminarium

 • Michał Palczyński, Metody kartografii tematycznej w badaniach historycznych
 • Damian Utracki, Podziały i klasyfikacje nazw własnych – próba ujednolicenia i usystematyzowania
 • Aleksandra Wierzchowska, „Dajmy Szczecinowi charakter polskiego miasta”. Polityka historyczna w Szczecinie 1945–1950

5 III 2014, środa

Grzegorz Waligóra – warsztat „Wykorzystanie dokumentów SB w badaniach historycznych”

prof. Antoni Dudek – wykład „Dylematy historyka dziejów najnowszych”

Anka Grupińska – wykład i warsztat „Jak rozmawiać i jak zapisywać rozmowę”

6 III 2014

dr hab. Rafał Wnuk – wykład „Pomiędzy współpracą a konfliktem. Polskie Państwo Podziemne, podziemie narodowe i komunistyczne w Polsce 1939–1945”

prof. Rafał Stobiecki – wykład „Okrągły Stół w interpretacjach historyków i nie tylko”

dr Łukasz Kamiński, dr Władysław Bułhak – seminarium

 • Olga Kowalczyk, Przestępczość kryminalna we Wrocławiu 1945–1947 w świetle prasy lokalnej. Zarys problemu
 • Mateusz Pazgan, Zagadnienia referatu społeczno-politycznego w starostwie powiatowym na przykładzie Kamiennej Góry w latach 1945–1950
 • Filip Gończyński-Jussis, Narzędzie stalinizacji. Działalność Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w terenie (1948–1956) – przykład Lubelszczyzny
 • Kamil Szubart, Pomoc władz i społeczeństwa PRL dla KRLD w okresie wojny na półwyspie Koreańskim w latach 1950–1953
 • Ewa Maj, Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w konflikt wietnamski w świetle polskiej propagandy prasowej (styczeń 1964–1968)

7 III 2014

Andrzej Brzozowski – wykład i warsztat „Jak pisać, żeby czytali? Artykuł naukowy a popularno-naukowy”

dr Łukasz Kamiński, dr Władysław Bułhak – seminarium

 • Grzegorz Sado, Pułkownik Franciszek Faix-Limanowski – życie i działalność (1896–1953)
 • Witold Konopka, Brat Ludwik Muzalewski CM (1883–1944). Próba biografii
 • Sebastian Liwoch, Życie i działalność pułkownika Franciszka Niepokólczyckiego po wyjściu na wolność w 1956 r. w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa
 • Monika Wnuczek, Prześladowania polityczne prowadzone przez Służbę Bezpieczeństwa PRL przeciwko kpt. Teodorowi Ludydze, byłemu pracownikowi Oddziału II Sztabu Głównego WP
 • Rafał Łatka, Krakowskie władze wobec ,,księży negatywnych” na przykładzie działań wobec ks. Adolfa Chojnackiego

8 III 2014

dr Łukasz Kamiński, dr Władysław Bułhak – seminarium

 • Daniel Czerwiński, Metody działania aparatu bezpieczeństwa w czasie wyborów 1947 i 1952 roku. Próba porównania na przykładzie województwa gdańskiego
 • Tomasz Ceglarz, „Nasz” kandydat z Warszawy. Specyfika kampanii wyborczej kandydata PZPR do Senatu Aleksandra Kwaśniewskiego w wyborach czerwcowych z 1989 roku
 • Jakub Szumski, Rozliczenia z ekipą Edwarda Gierka 1980–1984
 • Jarosław Dulewicz, „I spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia”. Katastrofa w Czarnobylu i jej wpływ na sytuację w Polsce

 

 

 

Liczba wejść: 42860, od Data publikacji 11.03.2014
do góry