Nawigacja

II wojna światowa – tematyka różna

Wieś polska między dwoma totalitaryzmami (1939–1945)

Wystawę poświęcono polskiej wsi w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej.

Przedstawiono nie tylko życie codzienne mieszkańców wsi, lecz przede wszystkim formy represji stosowane przez aparat okupacyjny agresorów, których symbolem jest pacyfikacja kieleckiej wsi Michniów (12–13 VII 1943 r.). Zaznaczono też obecność ludowców wśród ofiar akcji wyniszczania polskich elit. Druga część wystawy pokazuje udział działaczy ludowych w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego oraz Rządu RP na Uchodźstwie, utworzenie i działalność konspiracyjnych organizacji politycznych, a następnie zbrojnych w okupowanym kraju. Zaprezentowano również sytuację na wsi polskiej po wkroczeniu Armii Czerwonej.

Autorzy:
Maciej Rędziniak, Tomasz Bereza, dr Mariusz Krzysztofiński
Oprawa graficzna i skład: dr Marcin Krzanicki

Informacja techniczna:
Liczba paneli: 21
Wymiary: 70 cm x 120 cm
Wystawa wewnętrzna
Wersja językowa: polska

Kontakt:
Katarzyna Kyc, tel. 17 867-30-28
e-mail: katarzyna.kyc@ipn.gov.pl
Ewa Dziobak, tel. 17 860-60-26
e-mail: ewa.dziobak@ipn.gov.pl

Liczba wejść: 36974, od Data publikacji 03.09.2014
do góry