Nawigacja

Okupacja niemiecka

  • Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r. Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r. Opis wystawy: Okupacja niemiecka na terenie Kaszub i Kociewia w 1939 r. miała inny charakter niż powszechnie znana polityka realizowana przez Niemców w Generalnym Gubernatorstwie. Pomorze Gdańskie zostało uznane za ziemie odwiecznie niemieckie i wcielone do Rzeszy.
  • Zagłada wielkopolskich elit 1939 – 1941 Zagłada wielkopolskich elit 1939 – 1941 Na panelach ukazano działania okupanta niemieckiego i sowieckiego wobec warstw przywódczych Kresów Zachodnich II RP. Wystawa ukazuje przygotowanie i realizację Akcji „Tannenberg”, polegającej na sporządzeniu list proskrypcyjnych Polaków przeznaczonych do likwidacji, jak również akcję „Politycznego oczyszczania gruntu” (Politische Flurbereinigung), podczas której dokonano fizycznego unicestwienia najbardziej aktywnych politycznie i społecznie Wielkopolan, częstokroć podczas publicznych egzekucji.
  • Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce 1939 – 1945 Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce 1939 – 1945 Wystawa została przygotowana na podstawie materiałów z wielu archiwów i muzeów regionalnych oraz pochodzących ze zbiorów prywatnych. Wystawa prezentuje tematy dotyczące początków okupacji, funkcjonowania aparatu nazistowskiego w Polsce, oporu społeczeństwa polskiego i różnych aspektów życia codziennego w kontekście niemieckich planów całkowitej germanizacji tzw. Kraju Warty, który pod rządami namiestnika Arthura Greisera miał być zmieniony w tzw. wzorcowy okręg Rzeszy.
  • Zagłada polskich elit. Akcja AB-Katyń Zagłada polskich elit. Akcja AB-Katyń Akcja AB i mord w Katyniu były najbardziej jaskrawymi przykładami akcji represyjnych przeprowadzonych w latach 1939–1941 na ziemiach polskich pod niemiecką i sowiecką okupacją. W czasie „operacji katyńskiej” zamordowano około 22 tys. ludzi. Szacuje się, iż w trakcie akcji AB Niemcy rozstrzelali ok. 6,5 tys. Polaków.
  • Życie na papierze. Niemiecka okupacja Rzeszowszczyzny w afiszach, obwieszczeniach i plakatach (1939–1944) Życie na papierze. Niemiecka okupacja Rzeszowszczyzny w afiszach, obwieszczeniach i plakatach (1939–1944) Bogaty zbiór prezentowanych dokumentów podzielony został na bloki tematyczne odzwierciedlające główne nurty polityki okupanta wobec ludności i przedstawiające podstawowe aspekty życia mieszkańców okupowanej Rzeszowszczyzny.
  • Kaźń profesorów lwowskich. Wzgórza Wuleckie 1941 Kaźń profesorów lwowskich. Wzgórza Wuleckie 1941 Ekspozycja przygotowana w 70. rocznicę mordu dokonanego w 1941 r. przez Niemców na polskich profesorach we Lwowie prezentuje to wydarzenie w szerszym kontekście – po pierwsze, miejsca, czyli Lwowa – miasta należącego przed wojną do Polski, po drugie, działań okupantów zamierzających do likwidacji polskich elit i wreszcie głębokiej więzi łączącej Lwów i Wrocław.
  • Zbrodnie niemieckie na ziemi łódzkiej w czasie II wojny światowej Zbrodnie niemieckie na ziemi łódzkiej w czasie II wojny światowej Wystawa prezentuje zbrodniczą politykę okupanta niemieckiego na obszarze przedwojennego województwa łódzkiego. Jej twórcy przyjęli szeroką definicję pojęcia „zbrodnie niemieckie” – jako całość działalności okupanta, zmierzającej do pośredniej i bezpośredniej eksterminacji mieszkańców zajętych ziem.
  • Ojciec Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941) Ojciec Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941) Ekspozycja zawiera zdjęcia przybliżające sylwetkę o. Rajmunda Kolbego (Maksymiliana Marii Kolbego) – franciszkanina, misjonarza, założyciela „Rycerstwa Niepokalanej” oraz budowniczego klasztoru franciszkańskiego w Niepokalanowie, który poniósł męczeńską śmierć w obozie w Auschwitz.
  • Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna »pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie« Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna »pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie« Wystawa, zorganizowana w 70. rocznicę rozpoczęcia niemieckiej akcji wysiedleńczo-osadniczej na Zamojszczyźnie, ukazuje nie tylko przygotowania i przebieg Aktion Zamosc, ale również organizowanie pomocy dla wysiedlanej ludności Zamojszczyzny, cywilny i zbrojny opór struktur Polskiego Państwa Podziemnego wobec działań okupanta oraz powojenne próby osądzenia zbrodni niemieckich na Zamojszczyźnie, podjęte przez sądownictwo polskie i międzynarodowe.
  • Niemiecki obóz w Płaszowie 1942–1945 Niemiecki obóz w Płaszowie 1942–1945 Ekspozycja prezentuje tragiczną historię największego w Krakowie miejsca martyrologii narodu polskiego i żydowskiego, upamiętnionej m.in. w głośnym filmie „Lista Schindlera". Za pomocą zdjęć, wspomnień więźniów, materiałów archiwalnych autorzy starali się przedstawić różnorodne aspekty funkcjonowania obozu jako miejsca niewolniczej pracy i masowych egzekucji, dokonywanych w tym miejscu nie tylko na więźniach obozu, lecz także na osadzonych w pobliskich aresztach gestapo.

Wybierz Strony

do góry