Okupacja niemiecka

Pierwsza odsłona. Okupacja niemiecka na Kaszubach i Kociewiu w 1939 r.

Opis wystawy: Okupacja niemiecka na terenie Kaszub i Kociewia w 1939 r. miała inny charakter niż powszechnie znana polityka realizowana przez Niemców w Generalnym Gubernatorstwie. Pomorze Gdańskie zostało uznane za ziemie odwiecznie niemieckie i wcielone do Rzeszy.

Likwidacja elit zaczęła się w pierwszych godzinach po ataku Wehrmachtu na Polskę. Równocześnie zaczęła się akcja germanizacyjna. Z przestrzeni publicznej usunięto polskie napisy, nie mogła ukazywać się prasa w języku polskim, był on także niedopuszczalny we wszystkich typach szkół. Należące do Polaków mieszkania i przedsiębiorstwa były konfiskowane, a właściciele wysiedlani.

Wystawa zawiera wprowadzenie historyczne oraz omawia wybrane aspekty polityki okupacyjnej: aresztowania, wysiedlenia, egzekucje (przede wszystkim w Piaśnicy i Szpęgawsku), obóz Stutthof, eksterminację elit, wywłaszczenia i roboty przymusowe, germanizację. Dużą część wystawy poświęcono ofiarom polityki okupanta.

Głównym odbiorcą wystawy są uczniowie. Z myślą o nich przygotowane zostały pomoce edukacyjne i materiały promocyjne: plakat z reprintem niemieckiej mapy z 1941 r., ulotka z mapką pokazującą miejsca największych zbrodni niemieckich – z tekstem do uzupełnienia, dyplom-otwieranka ze zdjęciami okupowanych miast, tradycyjna pieczątka okolicznościowa oraz księga pamiątkowa.

Autor: dr hab. Grzegorz Berendt, Barbara Męczykowska, Krzysztof Drażba, dr Michał Sempołowicz

Opis techniczny: Ekspozycja składa się z 20 plansz formatu 90 cm x 130 cm, można ją prezentować zarówno we wnętrzach, jak i w plenerze. Wersja polskojęzyczna, 2 egzemplarze.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej w Gdańsku:

Krzysztof Drażba, tel. (58) 668 49 07, 784 465 268, krzysztof.drazba@ipn.gov.pl

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 38420, od Data publikacji 21.08.2014