Nawigacja

Okupacja niemiecka

Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku

Wystawa składa się z 20 paneli, które w przystępnej formie przybliżają realia 1945 r. na Górnym Śląsku.

Na poszczególnych planszach zaprezentowano zagadnienia związane m.in. z okupacją niemiecką, zakończeniem działań wojennych oraz wkroczeniem Armii Sowieckiej na Górny Śląsk, deportacjami mieszkańców tego regionu do ZSRS, tworzeniem się polskiej administracji, polityką narodowościową (weryfikacja i rehabilitacja), wysiedleniem ludności niemieckiej, funkcjonowaniem systemu obozowego i odbudową życia społeczno-gospodarczego.

Powyższe tematy zostały zilustrowane fotografiami, dokumentami, afiszami i wycinkami prasowymi.

Autorzy:

Autor scenariusza wystawy: Tomasz Gonet

Współpraca: Monika Bortlik-Dźwierzyńska

Konsultant merytoryczny: dr hab. Adam Dziurok

Projekt graficzny: Barbara Lepacka

Informacja techniczna:

Wystawa w wersji polskojęzycznej

– Ekspozycja rollapowa (20 rollapów 85cmx200cm)

– Ekspozycja planszowa (20 plansz głównych o wym. 100cmx140cm oraz plansz dolnych tzw. cokolików 100cmx70cm)

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej w Katowicach:  

Monika Bortlik-Dźwierzyńska OBEP IPN w Katowicach (032) 207 03 12, e-mail: monika.bortlik@ipn.gov.pl 

Liczba wejść: 17370, od Data publikacji 04.12.2015
do góry